2012-01-05

Hans Roslings värld kommer inte bestå - tyvärr

Mitt under rådande primärvalsdramatik kommer nu oväntat positiva siffror från USA. Samtidigt skriver den evigt optimistiske Hans Rosling i ett omtalat debattinlägg entusiastiskt om hur tillståndet i världen är mycket bättre än vad folk i allmänhet tror. Allting är kanske inte kris och elände ändå kan tyckas, och det är inte utan att man känner hur det trots allt kanske finns hopp om framtiden ändå, eller hur?

Well. Jag har stor respekt för Hans Rosling och hans arbete. Hans skrifter och föredrag om tillståndet i världen presenterar en verklighet som allt som oftast tycks ha gått alla andra förbi. Hans världsbild utgör en väldigt viktig motbild till de mer konventionella och stereotypa föreställningar som vi bär på och ständigt matas med, och det nyskapande och entusiasmerande sätt han synliggör detta på hedrar honom.

Tyvärr så innebär den förbättrade värld Rosling så skickligt synliggör också att världens ändliga resurser förbrukas i en allt snabbare takt. Det ökade välståndet i tredje världen gör att konsumtionen av olja, fosfater och metaller har nått rekordnivåer, och detsamma gäller såklart för såväl behovet av jordbruksmark som skogsprodukter. Rosling själv förnekar inte detta problem, men påpekar gärna det hyckleri som vi gör oss skyldiga till när vi å ena sidan lever denna livsstil själva men å andra sidan förfasas över hur den nu sprids till en allt större del av jorden. Rosling har såklart helt rätt i detta, problemet är bara att utvecklingen är fullständigt ohållbar alldeles oavsett om vår inställning till den är hyckleri eller inte.

Mycket talar för att produktionstoppen för olja (peak oil) kommer att noteras någon gång detta eller nästa årtionde. När det gäller de för jordbruket så kritiska fosfaterna så uppskattas denna enligt vissa studier inträffa kring 2030*. När produktionen av dessa båda för civilisationen så kritiska tillgångar därefter minskar så kommer dyrare transporter och högre elräkningar vara bland våra mindre problem. Betydligt värre är att att tillgången till mat kommer att försämras.

Rosling påpekar att den snabba befolkningstillväxten minskar i utvecklingens spår, men en befolkning på sju miljarder är redan mer än vad jordbruket långsiktigt kan klara av. Jordens befolkning beräknas dessutom öka med några miljarder till innan de förändringar Rosling pekar på har slagit igenom fullt ut och befolkningstillväxten har upphört. Med två eller tre miljarder människor till så kommer naturligtvis matförsörjningen bli ännu svårare att klara av utan fosfater och olja.

Därtill kommer såklart problemen med att jorden kommer se annorlunda ut då fosfaterna och oljan börjar sina. Övergödning kommer att vara ett avsevärt mycket större problem idag, vilket i sin tur kommer att hota till exempel tillgången på fisk. Växthuseffekten kommer troligen ha gjort planeten varmare, med ökenspridning och försämrad tillgång på färskvatten till följd, vilket i sin tur kommer göra jordbruk omöjligt på stora arealer där detta bedrivs idag.

Den utveckling Roslings visar på har bidragit till att väldigt många människor har fått det bättre. De kommer säkert också att under ännu en tid fortsätta få det bättre. Tyvärr innebär samma utveckling att den tid när vi allesammans börjar få det mycket sämre igen rycker allt närmare.

* Mer optimistiska prognoser finns såklart också.

1 kommentar:

 1. Tack för ditt intelligenta inlägg.

  "... problemet är bara att utvecklingen är fullständigt ohållbar alldeles oavsett om vår inställning till den är hyckleri eller inte."

  Jag frågar mig ofta om det är lättare att få höginkomstlandsbefolkningarna att acceptera en radikalt enklare materiell livsstil än att förmå låginkomstlandsbefolkningarna att avstå från att göra samma resa.

  Jesus var inne på frågan redan för två tusen år sedan - Är det lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än det är för en rik att komma in i himmelriket?

  Mina egna försök att övertyga min familj är inte uppmuntrande. Dottern tar gladeligen bilen till kiosken, (2x6 min prommenad), och skrattar åt mina invändningar "Men jag vill göra mitt för att förbättra klimatet." (dvs öka växthuseffekten)

  P.S. Jag skriver själv om befolkningsfrågan och miljön.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.