2012-01-05

Tycker du priset är högt nu? Vänta bara...

Efter gårdagens inlägg om oljepriset har som av en händelse priset bensin idag nått nya rekordnivåer. Vad som definineras som "rekordnivå" är dock en högst flexibel storhet, för inte särskilt många år sedan förärades priset 10 kr/l denna beskrivning. Och om bensinpriset når rekordnivåer idag, mitt under rådande skuldkris, vad tror du då kommer ske med det när världen återigen går in i en högkonjunktur och konsumtionen tar fart på allvar?

Dagspriset kan såklart bortförklaras som en följd av oro i Iran, och självklart är detta en bidragande faktor. Men Mellanöstern är ofta oroligt, oavsett om det råder låg- eller högkonjunktur, och frågan om Irans nukleära ambitioner lär inte lösa sig den närmaste tiden. Och kom ihåg att bensinpriset låg mer än fyra kronor - det vill säga 40 procent - över den gamla rekordnivån 10 kr/l även före utspelen från Teheran. Den dag bensinpriset når 20 kr/l kan ligga betydligt närmare fram i tiden än du tror...

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12