2012-01-05

Tycker du priset är högt nu? Vänta bara...

Efter gårdagens inlägg om oljepriset har som av en händelse priset bensin idag nått nya rekordnivåer. Vad som definineras som "rekordnivå" är dock en högst flexibel storhet, för inte särskilt många år sedan förärades priset 10 kr/l denna beskrivning. Och om bensinpriset når rekordnivåer idag, mitt under rådande skuldkris, vad tror du då kommer ske med det när världen återigen går in i en högkonjunktur och konsumtionen tar fart på allvar?

Dagspriset kan såklart bortförklaras som en följd av oro i Iran, och självklart är detta en bidragande faktor. Men Mellanöstern är ofta oroligt, oavsett om det råder låg- eller högkonjunktur, och frågan om Irans nukleära ambitioner lär inte lösa sig den närmaste tiden. Och kom ihåg att bensinpriset låg mer än fyra kronor - det vill säga 40 procent - över den gamla rekordnivån 10 kr/l även före utspelen från Teheran. Den dag bensinpriset når 20 kr/l kan ligga betydligt närmare fram i tiden än du tror...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.