2012-01-05

Tycker du priset är högt nu? Vänta bara...

Efter gårdagens inlägg om oljepriset har som av en händelse priset bensin idag nått nya rekordnivåer. Vad som definineras som "rekordnivå" är dock en högst flexibel storhet, för inte särskilt många år sedan förärades priset 10 kr/l denna beskrivning. Och om bensinpriset når rekordnivåer idag, mitt under rådande skuldkris, vad tror du då kommer ske med det när världen återigen går in i en högkonjunktur och konsumtionen tar fart på allvar?

Dagspriset kan såklart bortförklaras som en följd av oro i Iran, och självklart är detta en bidragande faktor. Men Mellanöstern är ofta oroligt, oavsett om det råder låg- eller högkonjunktur, och frågan om Irans nukleära ambitioner lär inte lösa sig den närmaste tiden. Och kom ihåg att bensinpriset låg mer än fyra kronor - det vill säga 40 procent - över den gamla rekordnivån 10 kr/l även före utspelen från Teheran. Den dag bensinpriset når 20 kr/l kan ligga betydligt närmare fram i tiden än du tror...