2012-01-09

Fondförvaltarna lär knappast köpa för sina egna pengar

Samtidigt som 2012 verkar bli ett dåligt år för den svenska ekonomin skriver SvD:s Carolina Neurath om hur detta inte hindrar bankernas analytiker från att skönmåla situationen. "Av någon anledning är de ofta för optimistiska", konstaterar Neurath torrt.

Denna anledning stavas fondförvaltningsavgifter och courtage. Bankerna tjänar storkovan på att deras kunder köper värdepapper, fondförvaltarna tar betalt oavsett om fonderna stiger eller sjunker i värde och vanligtvis passar de dessutom på att ta betalt en gång till när kunderna sedan säljer. Att utmåla en optimistisk bild ligger såklart i bankernas eget intresse, men detta sammanfaller långt ifrån alltid med kundernas.

När bankerna talar om "köpläge" borde detta kopplas till en starkare skyldighet för bankerna att redovisa sina egna köp och försäljningar av värdepapper. Och när din bankkontakt ger dig "goda råd" om fonder, ställ då vederbörande mot väggen och fråga hur han eller hon själv investerar sina pengar, och varför. Den frågan skulle kunna bli inledningen till en väldigt intressant diskussion om sakernas tillstånd...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.