2012-01-08

Föräldraskapet är en skyldighet, ingen rättighet

Tidningarna skriver idag om en pappa som, missnöjd med sin sons innebandyprestationer, lämnade honom att utan ytterkläder gå hem till Stockholm från Uppsala. Man skall såklart vara försiktig när man uttalar sig om den här sortens händelser, det är mer regel än undantag att medias beskrivningar av dem är väldigt ensidiga, överdramatiserade eller utelämnar viktiga detaljer. Att många föräldrar - i regel pappor - hetsar sina barn i sportsammanhang är däremot någonting som få lär ha missat. Ofta i förhoppningen om att barnen skall förverkliga de drömmar som de själva aldrig lyckades uppnå, eller att att barnen skall växa upp till nya versioner av dem själva.

Sportföräldrar som beter sig som den aktuella pappan påstås ha gjort skadar ofta sina barn för livet, skadar deras självförtroende och förstör vad som borde vara de bästa åren i deras liv. Det finns dock många andra vanliga sätt på vilka föräldrar försummar den skyldighet de har gentemot de barn de har satt till världen. Många föräldrar prioriterar inte sina barns skolgång, de stimulerar inte deras nyfikenhet, de ser inte till att barnen gör sina läxor eller ser helt enkelt inte till att barnen är i skolan.

Andra föräldrar skaffar barn, trots att de egentligen inte har de ekonomiska förutsättningarna att göra detta. Att vissa barn växer upp i fattigdom är såklart ett samhällsproblem och en politisk fråga, men när föräldrarna sätter barn till världen utan att ha de ekonomiska möjligheterna att ge dem en trygg barndom kan föräldrarna själva inte frånsäga sig en stor del av ansvaret. Att föräldrar dessutom med motiveringen att deras ekonomi inte tillåter det försummar barnen, samtidigt som de äger en bil som de egentligen inte behöver eller har unnat sig själva en ny iPhone är andra sätt på vilka många föräldrar sviker sina barn.

Rätten till att bli förälder har diskuterats flitigt på senare tid. Vilka som skall få adoptera, vem som skall få genomgå provrörsbefruktning och hur många gånger. Intressanta och angelägna frågor, men i denna diskussion tenderar barnens rättigheter ofta att komma i skymundan. Att bli förälder är ingen rättighet, att vara förälder är däremot den största skyldighet man som människa kan ta på sig.

SvD1, SvD2, SvD3, DN, Exp, Ab, SR, SVT, GP, SydSv

1 kommentar:

 1. Det här med kvarglömd pojke i Uppsala är bara trams. Polisen hittar ingen pojke men den ledare som säger sig ha hittat honom har ringt pojkens pappa? Samma sagda ledare har enl. svd.

  1. Inte frågat vad pojken heter.

  2. Inte frågat vilken klubbtillhörighet pojken har

  Är densamme verkligen en pålitlig ledare?

  Vidare undrar man ju vart pojken tog vägen. Om jag hade hittat en pojke frysande utan kläder hade jag såklart tagit hand om honom tills polisen eller föräldrarna kom.

  Jag tycker att det här har dragit skam över Storvreta som arrangörsförening och tycker att man borde gå ut med en dementi på sin hemsida.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.