2012-01-17

Låt den grekiska tragedin få ett slut

Efter alla strejker och våldsamma demonstrationer så skulle man kunna tro att den grekiska regeringen har vidtagit radikala åtgärder och att landets underskott åtminstone minskar. Det gör det inte, det ökar!

Grekland förhandlar i dagarna med IMF, ECB och EU-kommissionen om utbetalningar av nya stödlån på i storleksordningen 100 miljarder kronor. Ambitionen är att Grekland om åtta år skall ha sänkt sin statsskuld från 160 till 120 procent av BNP, inte främst genom en balanserad budget eller amorteringar utan genom skuldavskrivningar.

Huruvuda det kommer bli någon mer utbetalning är dock en öppen fråga och en företrädare för Fitch, ett av de tre stora kreditvärderingsinstituten, säger idag högt vad alla egentligen innerst inne redan vet: Det borde inte vara en överraskning för någon vid det här laget. Grekland är insolvent. Landet kan inte betala sina skulder, så betalningar kommer att ställas in. Med andra ord: Grekland kommer att gå i konkurs.

Fitch har såklart rätt. Den grekiska regeringens tafatta och halvhjärtade åtstramningsförsök har inte ens fått underskottet att minska, landet är skuldsatt upp över öronen och varje nytt försök till åtstramningar möts av våldsamma demonstrationer och paralyserande strejker med fackföreningarnas goda minne. Att ge Grekland stödlån är ungefär lika konstruktivt som att ge en flaska vodka till en alkoholist.

En grekisk konkurs skulle såklart ge obehagliga spridningseffekter, eftersom detta skulle leda till att de utländska banker som så totalt oansvarigt under många år höll landet med lån också riskerar att falla. Detta är dock när det kommer till kritan inget hållbart argument för att fortsätta hålla Grekland under armarna.

Landets underskott ökar, som sagt, det minskar inte och statsskulden ökar såklart därför i ännu högre takt. En grekisk konkurs är oundviklig, och ju senare den kommer desto värre blir den. Ett nödlån idag undviker en katastrof för stunden, men gör den i gengäld betydligt värre då den kommer i morgon. Om man vill mildra spridningseffekterna vore det betydligt klokare att använda de pengar som idag lånas ut till Grekland till att istället stödja de utsatta bankerna. Bankerna må vara oansvariga, men de är åtminstone intresserade av att gå med vinst.

Så länge euroländerna fortsätter att hålla Grekland under armarna finns det heller ingen som helst anledning för Sverige att stödja varken de meningslösa försöken att rädda Grekland eller ansluta sig till europakten. Vi har sunda statsfinanser, eurozonen har det inte, och så länge eurozonen fortsätter att köra rakt mot stupet med gasen i botten bör vi hålla våra finanser så fristående från eurozonens som det bara går. Vi kommer drabbas hårt nog ändå, när den stora eurokollapsen kommer.

E24, Ab, SVT, SR, DN, SvD1, SvD2