2012-01-02

Räkna inte med att fonderna stiger 2012

2012 förutspås bli ett dåligt börsår, till och med av förvaltarna själva. Detta kommer inte hindra din bank från att sjunga fondernas lov för dig. "Börsen är alltid en god investering på lång sikt", kommer de att säga, och "nu är ett bra läge att köpa eftersom kurserna är låga".

Min rekommendation är att sälja rubbet. Eurokrisen är lika olöst som den varit före alla toppmöten på temat "sista chansen att rädda euron". Detta innebär för det första innebär att att risken för en hårresande krasch fortfarande är högst påtaglig, för det andra att börserna kommer vara fortsatt oroliga och fluktuera våldsamt. Det kommer således att råda fortsatt stor osäkerhet på världens börser - sannolikheten för en lönsam uppgång kommer att vara liten och risken för svidande förluster kommer förbli stor. För denna tjänst kommer fondförvaltarna passa på att ta rejält betalt av dig, särskilt om du har placerat dina pengar i de så kallade "kapitalförsäkringar" som mer passande hade benämnts "kapitalförstörningar".

Därtill har vi det USA som försöker ge sken av det är Europa som har problem, inte de själva. Det USA vars statsskuld skenar, det USA vars budgetunderskott ligger på ofattbara 40 procent, det USA vars kongress är fullständigt handlingsförlamad. USA ges fortfarande slentrianmässigt högsta eller näst högsta kreditvärdighet av de inkompetenta kreditvärderingsinstitut som klassade de ompaketerade subprimelånen AAA, men den dag långivarna inser hur illa ställt det står till med USA:s ekonomi så kommer eurokrisen att framstå som en lätt västanfläkt i jämförelse. USA kommer förvisso i detta läge ha ett vapen till buds som Italien och Grekland saknar, nämligen att trycka ännu mer pengar än vad man redan gör. Den inflation som kommer följa på detta lär dock knappast gå obemärkt förbi...

Detta lär emellertid inte hindra finanshöjdarna från att tjäna ännu mer pengar under 2012 än vad de har gjort under 2011. Nya bonussystem kommer att konstrueras, utdelningar kommer att höjas och nya och höjda förvaltningsavgifter lär tas ut av de fondförvaltare som ännu ett år kommer att misslyckas med att få våra besparingar att öka i värde. Anders Borg & co kommer såklart att skärpa reglerna för bonusar och höja procentsatserna för bankernas egenkapital, men genom finurliga konstruktioner och maximalt utnyttjande av kryphål lär bankerna se till att de inte drabbas nämnvärt av detta.

Var rädd om dina besparingar, risken för att du verkligen kommer att behöva dem inom en nära framtid är oroväckande stor! Ställ din bank mot väggen och förhör dig om vilka möjligheter till ränta som står till buds - tre procent är idag fullt möjligt. Vägra att betala en fondförvaltare för att spela bort dina pengar, var inte en snäll kund som av slentrian inte bråkar med en bank som både lurar skjortan av dig och äventyrar hela landets ekonomi på samma gång.

E24 1, E24 2, E24 3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, DN1, Exp1