2013-01-08

Södertäljebluffen gick hem

Precis som jag för några dagar sedan misstänkte börjar det nu skrivas i tidningarna på teman som "övervåld", "omänsklig ammunition" och "eskalering av våldet". Det tog några dagar längre än vad jag trodde, men nu kommer kommentarerna som ett brev på posten, särskilt efter det kommit fram att automatvapnet i fråga var en attrapp. "Han var ju så snäll", säger släktingarna som inte hade en aaaning om vad den skjutne rånaren var kapabel till, trots den digra uppsättning tidigare domar som återfinns på hans meritförteckning.

Well. Poängen var att folk skulle tro att det var ett äkta vapen. Det trodde den kanske för livet traumatiserade guldsmeden, det trodde den livrädda allmänheten och det trodde också polisen. Vad som skedde var helt enkelt att den bluff som rånaren iscensatte lyckades över förväntan! För min del önskar jag mig definitivt inte ett Sverige där folk springer omkring med automatvapen - alldeles oavsett de är äkta eller ej - i stadskärnor mitt på ljusan dan, och kommer därför inte gråta några tårar. Att göra det förefaller mig snarare som något direkt motbjudande och okänsligt mot alla brottsoffer att göra.

Mitt i allt detta dras också det faktum att den svenska polisen dödar fler än sina nordiska kollegor upp, varpå man försöker förklara detta. Att de inblandade var invandrare från väldokumenterat problematiska områden och att invandringen till Sverige är avservärt mycket större än till våra grannländer nämns emellertid inte med ett ord.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SR1, DN1, DN2