2013-01-11

Vänster+nyliberalism=sant

Den senaste utvecklingen inom Centerkrisen är nu att debattörer på vänsterkanten - till exempel ett tidigare språkrör för Miljöpartiet - går till ett ultranyliberalt idéprograms försvar.

Wetterstrand liknar kritiken av vid mobbing och framställer sitt försvar av Stureplanscentern som en hyllning av den fria debatten. "Jag brukar inte dra mig för att klaga på Centerpartiet. Men nu tänker jag göra precis tvärtom", säger Wetterstrand. Varför just nu, när Centerpartiet står längre ifrån det rödgröna blocket än någonsin tidigare?

Well, det tycks som att den svenska invandringsdebatten nu nått ännu ett lågvattenmärke, att den nått en nivå då till och med vänstern kommer till ett nyliberalt idéprograms försvar - om det innehåller en punkt om fri invandring. Om det svenska folket i opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar sig kritiskt till en invandring på 111 000 personer om året så skall valmanskåren få budskapet nedkört i halsen. Ingen allians är för ohelig för att vända opinionen, ingen ideologisk ståndpunkt är för viktig för att offras för att låta västvärldens största invandring - till ett välfärdsland med extremt dåliga förutsättningar att erbjuda lågutbildade somalier, afghaner och irakier jobb - fortgå.

Wetterstrands resonemang om fri debatt framstår därmed som precis det nyspråk det är. Det är inte fri debatt man vill ha, tvärtom. Den rekordstora invandringen - med allt vad den innebär av utanförskap, sociala spänningar och stora kostnader - skall fortsätta, om man så behöver svälja Stureplanscenterns platta skatter och avgiftsbelagda sjukvård och utbildning på kuppen. Man vet inte om man skall skratta eller gråta...

Uppdatering: Gudryn Schyman sällar sig nu också till den skara av vänsterpolitiker som ger det nyliberala partiprogrammet sitt stöd. Schyman, som annars brukar tycker att kvinnor är viljelösa mähän i behov av speciallagstiftning för att inte ständigt bli till offer, ger idéprogrammets punkt om månggifte sitt fulla stöd. Att det framför allt är kvinnor från Mellanöstern, ofta med extremt dålig förankring i det svenska samhället, som - utan att de själva får så mycket att säga till om i saken - kommer att få dela sin äkta hälft med andra tycks inte bekomma Schyman det minsta. Dårskapen är förbluffande!
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, DN1, DN2, DN3, DN4, SR1, SR2, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4,