2013-02-21

Naivismen triumferar

Att Sverige har västvärldens mest generösa regler för invandring - inklusive fri sjukvård och annan samhällsservice för människor som vistats illegalt i vårt land - tycks ha gått Vänsterpartiet förbi. När polisen upprätthåller svensk lag, genom att utvisa några av alla som vistas i landet illegalt, kallar Vänsterpartiet detta för konsekvensen av "en hänsynslös flyktingpolitik".

Denna sorts naivistiska inställning genomsyrar den svenska debatten. Västvärldens största invandring framställs som ogenerös och inte stor nog. Att invandringen numera uppgår till 111 000 invandrare om året tigs ihjäl. Migrationsverket demoniseras trots att de är ett lätt byte för personer som ljuger om sin bakgrund. Sist men inte minst är de illegala invandrarna inte "illegala", de är "papperslösa" - och när Polisen upprätthåller lagen genom att utvisa dem framställs detta som någonting skamligt.

En samhällsdebatt med denna sorts tvärtomspråk är inte frisk, den är sjuk. Och under tiden som denna pseudodebatt pågår ökar arbetslösheten trots att en kvarts miljon nya jobb har skapats, en ny lågutbildad och socialbidragsberoende underklass växer fram och välfärdspolitiken ifrågasätts alltmer.

Mot bakgrund av denna utveckling skulle det för en lekman framstå som naturligt om vänsterblocket försvarade arbetarklassens intressen, men så sker inte. Istället låter sig Vänsterpartiet indigneras av hur illegala invandrare utvisas, Miljöpartiet vill öka invandringen ytterligare och från socialdemokratiskt håll är det skygglapparna på som gäller. Likväl är det arbetarklassen som är utvecklingens första offer, och Svenskt näringsliv som är dess största påskyndare.

Ann-Margarethe Livh har säkert de bästa av avsikter. Men hennes naivism gör henne till ett verktyg för agendor som definitivt inte tjänar de intressen som hon tror sig kämpa för.

Dagens bloggtips: Merit Wager
SvD, Ab