2013-02-22

Språklig inflation

Hans-Erik Hellborg, lektor på Högskolan i Dalarna, fick en förfrågan från en antagen student om hjälp med registreringen. Han skickade brevet vidare till en kollega, med kommentaren "Kan du hjälpa mohammed - han kommer nog direkt från mecka".

Det vill säga, det var hans avsikt att vidarebefordra mailet till kollegan. Istället tycks han emellertid ha svarat avsändaren, och studenten i fråga fick därmed själv ta det av torra och lite taffliga försöket till humor.

Var detta lämpligt? Nej, studenten - som varken kom från Mekka eller hette Muhammed i förnamn (däremot "Mahmoudi" i efternamn) - kände sig förlöjligad och tycks ha tagit illa vid sig. Men internjargong är vanligt på många arbetsplatser, och det var trots allt allt på grund av ett misstag som studenten i fråga själv fick läsa kommentaren. Det skulle kunna ha hänt, om inte vet som helst, så i alla fall många.

Som brukligt är i dessa sammanhang har det hela dock fått en uppmärksamhet som fullständigt saknar proportioner. Mailet - som sin aningen förlöjligande ton till trots inte innehåller ett spår av rasism - har fått namnet "rasistmailet" och blivit en stor nyhet i Sverige. Lektor Hellborg å sin sida har tills vidare blivit avstängd från all undervisning.

I och med denna debatt har det gått ytterligare inflation i ordet "rasism", debattklimatet har blivit ännu lite mer ängsligt och klyftan mellan allmänheten och journalisteliten har blivit ännu lite större. Det är säkert återigen endast "godsvensk" välvilja som ligger bakom, men effekten lär bli den total motsatta.
SvD1, SvD2