2013-03-01

Foliehattscentern

Debatten om Reva har i bruklig ordning varit högljudd och polariserat det svenska folket, men den har åtminstone förts. Den har förts i offentlighetens ljus, den har förts utan att de vanliga halmdockorna (Breivik & co) plockats fram alltför ofta och den har förts med inslag av dialog; även om debatten varit ensidig så har faktiskt röster till stöd för polisens arbete kunnat höras.

Personligen tycker jag inte det hela är helt okomplicerat. Att illegala invandrare skall utvisas tycker jag är tämligen självklart, och de godsvenska debattörer som använt sitt motstånd mot detta i sak som sin huvudsakliga argumentationspunkt har jag svårt att ta på allvar. Invändningarna mot polisens metoder som sådana har jag emellertid lite svårare för att att bara vifta bort...

Med reservation för att rapporteringen kan ha varit vinklad och snedvriden, så finner jag tanken på människor som på väg till jobbet stoppas av polis och avkrävs legitimation smått obehaglig. Särskilt då polisen - såvitt jag förstått det - ibland har ifrågasatt även personer som samarbetsvilligt visat dem sin legitimation, genom att till exempel antyda att legitimationen i fråga skulle kunna vara förfalskad.

Det är helt enkelt dumt att göra det för enkelt för sig när man gör sig sin omvärldsanalys, vilket är anledningen till att Stureplanscentern - som vi kanske borde börja kalla Foliehattscentern istället - med sitt senaste inlägg gör ännu ett magplask.

Foliehattscentern börjar med att tala om ett "stelbent regelverk" och bortser därmed från att det påstått "stelbenta" regelverket är det mest generösa i västvärlden, att det tillåter 111 000 om året att invandra under legala former och att det erbjuder gott om möjligheter till att överklaga ett initialt avslag. Foliehattscentern väljer därför att föreslå en amnesti för alla illegala invandrare.

Att detta vore djupt orättvist mot alla som gått den legala vägen till att få sin sak prövad bekommer inte Foliehattscentern. Ej heller ser de något problem med att det faktum att det redan utbredda asylfusket gör att det redan idag blir avsevärt mindre resurser över till de personer som verkligen är i behov av att få sin sak prövad. Därefter fortsätter Stureplanscentern med kardinalfelet att jämföra med USA:

"För Sveriges del skulle amnestin troligtvis innebära att tusentals arbetstillfällen flyttas över på den öppna arbetsmarknaden, vilket skulle ge ökade skatteintäkter som kan finansiera vår gemensamma välfärd. Detta blev resultatet i USA som är ett av de länder som tidigare beviljat amnesti."

Vad Foliehattscentern menar med detta är att de illegala invandrarnas svartjobb genom ett trollslag skulle bli vita om de bara fick uppehållstillstånd. Detta är inte särskilt troligt, men även om det skulle ske i viss utsträckning skulle detta överskuggas av att de - till skillnad från i USA - även skulle bli berättigade till socialbidrag med mera.

Utgifterna för dessa bidrag skulle bli långt mycket större än vinsterna av att enstaka svarta jobb blev vita. Och eftersom alla som fortsatt skulle jobba svart officiellt nu istället blev arbetslösa skulle detta gälla även dem. En och annan av dessa skulle kanske avstå från att söka bidrag, men om Per Bankersjö tror att dessa utgör majoriteten är han mer än lovligt naiv.

Återigen så kommer jag att tänka på på Stureplanscenterns uttalade agenda för en "ransonerad" välfärd. Den belastning av välfärdssystemen det skulle innebära att belöna alla illegala invandrare med uppehållstillstånd skulle onekligen ge utvecklingen en rejäl skjuts i den riktningen.
SvD1, SvD2, SvD3