2013-05-23

Röda kränkta spån

Vi kunde igår läsa i Aftonbladet att "högern gör sig dum om Husby".

Med detta menas att det är en klassproblematik som ligger bakom den samhällskollaps som vi ser i förorterna. Påstådda nedläggningar påstås ha drabbat invånarna hårt, och även om det verkar lite si och så med sanningshalten i detta är det en syltburk som få personer på vänstersidan tycks kunna hålla fingrarna borta från:

"Husby står i själva frontlinjen för Alliansens förändringar av Sverige. När ungdomsarbetslösheten skenat, a-kassan slagits sönder och människor utförsäkrats bor många som drabbats där. Liksom när banken, lunchkrogen och folktandvården lämnat och vårdcentralen, posten, barnmorskan och ungdomsgården dragits in." (Aftonbladet)

Eller med andra ord: Det är inte västvärldens största invandring som är problemet, det är inte det faktum att antalet uppehållstillstånd som utdelas per år har nått den absurda siffran 111 000 som ligger bakom. Ej heller har invandrares överrepresentation i brottsstatistiken eller det faktum att var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brottslighet någonting med saken att göra.

Eller?!

Skulle det kunna vara så att det finns kulturella faktorer?

Är inte det faktum att när invandrare från östra Asien - med bildningsmässigt och ekonomiskt identiska förutsättningar som invandrare från Mellanöstern - är underrepresenterade, snarare än överrepresenterade i brottslighet, ett tecken på att den omhuldade klassanalysen inte räcker?

Skulle inte det faktum att man i länderna i Nordafrika och Mellanöstern har en lång tradition av lojalitet mot familjen och klanen, snarare än staten, kunna vara värt att undersöka i sammanhanget? Skulle inte kulturella skillnader i synen på utbildning, religion och individens roll i samhället ha någonting med saken att göra?

Sist men inte minst finns det förstås samhällen utan särskilt många invandrare, men med precis samma problem med arbetslöshet som Husby, till exempel i Blekinge, Norrlands inland och gamla brukssamhällen i Bergslagen. Hur ofta ser vi våldsamma upplopp i dessa?

Men nej, låt oss bortse från allt detta. Det är sociala problem som ligger bakom oroligheterna, det är klassklyftor, diskriminering och rasism som har orsakat problemen. Att problematisera det hela längre än så tycks vara skadligt för den egna världsbilden. Därtill skulle det såklart vara att "fiska i grumliga vatten" att ta upp invandringens roll i sammanhanget.

Det är således bekvämare att låta skygglapparna sitta kvar, att tala om den strukturella rasismen i samhället, att skylla på högerpolitiken, att förfasas över polisens språkbruk och metoder och - såklart - att förfäras över hur SD försöker utnyttja situationen. För säkerhets upplåter man dessutom medieutrymme åt Rami Al-Khamisi från Megafånen att basunera ut sin förvirrade världsbild.

De svenska skattebetalare som betalar notan för de 111 000 uppehållstillstånden om året borde skämmas, är budskapet.


DN: djupanalys av upploppens orsaker (klicka för större bild)SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SvD17, SvD18, SvD19, SvD20, SvD21, SR, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, Ab1, Ab2