2013-07-02

Fler arbetslösa med MP


Miljöpartiet hävdar idag att med deras politik kommer 30 000 fler jobb skapas under de närmaste åren än med Alliansens.

Detta är såklart ett rätt magstarkt påstående, särskilt från ett parti som vill regera ihop med Vänsterpartiet, men låt oss för ett ögonblick ponera att det stämmer. Vi kan då - 30 000 extra jobb till trots - utgå från att arbetslösheten ändå kommer att bli högre än med regeringens politik.

Varför då? Jo för att 30 000 jobb på tre år - det vill säga 10 000 om året - är en relativt liten siffra jämfört med den rekordstora invandringen som nått 111 000 personer om året.

Då till exempel somalier och afghaner - som tillhör de största grupperna av invandrare - kommer från länder där analfabetismen överstiger 50 procent leder invandringen obönhörligen till högre arbetslöshet. Denna utveckling sätter tydliga spår i statistiken redan idag.

Svenskt näringsliv och Stureplanscentern vill lösa detta problem med lägre löner och "ransonerad välfärd". Konjunkturinstitutet å sin sida förutspår höjda skatter motsvarande över 7000 kronor per svensk*. Frågan är vilken av dessa lösningar Miljöpartiets väljare föredrar?

Miljöpartiet tycker emellertid inte att västvärldens största invandring är stor nog, tvärtom vill de att den skall bli avsevärt större. Detta är såklart en legitim ståndpunkt, men en sådan politik kommer leda till högre arbetslöshet, inte lägre.

* Vilket i sin tur motsvarar närmare 16 000 kronor per arbetande svensk.Fridolin ger ett exempel på dubbelmoral i Dagens Nyheter (skärmdump).
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SR1, SR2, SR3, Ab1, Ab2, Ab3, Sk