2013-08-20

Aftonbladet kvar i 70-talet


Aftonbladet har idag sjösatt en namninsamling mot ett sänka världens högsta skatter en smula. Skolan skulle bli lidande, utbrister Legolas Karin Pettersson indignerat.

Aftonbladets logik är glasklar. Vi har världens högsta skatter, enorma kostnader för arbetslöshet och ett bidragssystem som ofta gör det direkt oattraktivt att jobba. Vad vi däremot definitivt inte har är världens bästa skola. Lösningen måste därför bli att bli mindre som andra länder.

Eller?

Och, apropå skatter och Aftonbladet, tror någon att Åsa Linderborgs företag är en konstruktion vars syfte är att höja Linderborgs skatt?

För skolans skull?Uppdatering: Göran Greider och Marianne Lindberg de Geer har skrivit under uppropet, meddelar nu Aftonbladet.

Göran Greider äger precis som Åsa Linderborg ett företag. Marianne Lindberg de Geer äger inte bara ett företag utan två!

Jag antar att det är enklare att förespråka hög skatt när man ändå kan trolla bort stora delar av den med lite kreativ bokföring. Jag misstänker till exempel att varken de Geer eller Greider köpt sina datorer för skattade pengar...


Aftonbladet sammanfattar dagens viktigaste nyheter (ej montage)Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, SvD1, SvD2, DN

1 kommentar:

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.