2013-08-20

Allting är bra

Jag skrev ett inlägg, angående "slöjuppropet", i vilket jag kritiserade det svenska debattklimatet.

Inlägget har nu – efter en abuseanmälan – försvunnit från SvD.

Reflektera över detta en sekund. Någon arg bloggläsare abuseanmäler ett inlägg som kritiserar det svenska debattklimatets låga takhöjd, varpå Twingly väljer att ta bort det.

Det kan tyckas som att ironin inte kan bli så mycket svartare än så. Ända tills man minns Erik Ullenhags ord, det vill säga. Ni vet, det där om att "det stämmer inte. I Sverige har vi en omfattande yttrandefrihet."

Orden värmer i kvällsmörkret, för de bevisar en gång för alla att det där problemet jag för en sekund tyckte mig skymta i själva verket bara var inbillning.

Allting är bra.


Den Goda Sidan lyckades få bort mitt hatinlägg från SvD

SvD1, SvD2, SvD3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.