2013-08-23

Timbro vilseleder - igen

I en debattartikel i SvD skriver Timbros Waldemar Ingdahl att Sverige kan lära av Israel på integrationsområdet. Som stöd för detta åberopar Ingdahl att Israel på 90-talet med framgång integrerade en miljon judar från det forna Sovjetunionen.

Problemet är bara att detta exempel har väldigt lite med den svenska verkligheten att göra. Till skillnad från i det israeliska fallet är ryska judar inte någon av de stora invandrargrupperna i Sverige, somalier och afghaner är däremot två av de största. Analfabetismen i Somalia är 62,2 %, motsvarande siffra för Afghanistan är 71,9 %.

De ryska judar som invandrade till Israel är närmast att jämföra med de polacker och tjecker som har invandrat till Sverige, det vill säga grupper som utan problem integrerats i det svenska samhället. För att jämföra dagens stora invandrargrupper med ryska judar måste man däremot antingen vara genuint naiv, eller avsiktligt försöka vilseleda läsaren.

Vad Timbro är ute efter är nog snarare vad Jacob Lundberg (MUF, Migro) gav uttryck för i en annan debattartikel från Timbrohåll, nämligen följande:

"Om det finns oro för belastning på bidragssystemen är det bidragssystemen som måste åtgärdas."

Eller med andra ord, Timbro ser med sitt plötsliga engagemang i frågan inte bara chansen att bättra på sitt rykte, man ser också chansen till att äntligen få börja förverkliga den "ransonerade välfärd" som Stureplanscentern gjort sig till varma förespråkare av.
SvD1, SvD2, SvD3