2013-08-23

Tveksamt om socialbidrag

"Det finns inget som tyder på att invandrare blir mer beroende av socialbidrag än infödda svenskar." kan man idag läsa i ett TT-meddelande.

Detta pressmeddelande kommer säkerligen citeras flitigt i den svenska "debatten" om invandring. Det finns dock några problem med detta påstående och de slutsatser som jag misstänker kommer dras från det:
  1. 60 % av socialbidragen går till invandrare (se här och här).
  2. Vad som avses är socialbidragsberoendet efter tre år, inte socialbidragsberoendet i stort.
  3. Studien är baserad på invandring under 90-talet, då den största invandrargruppen var européer, nämligen lättintegrerade personer från före detta Jugoslavien. Idag är två av de största invandrargrupperna istället somalier och afghaner. Analfabetismen i dessa grupper är 62,2 respektive 71,9 %.
  4. Att socialbidragsberoendet som sådant upphör betyder inte automatiskt att man fått ett jobb och försörjer sig på egen hand.

Uppdatering: Läs Tinos inlägg för att ta del av en ordentlig analys av vad rapporten säger och inte säger.
Ab, DN, LT, NSk1, NSk2, Sk, SvD1, SvD2