2013-08-23

Tveksamt om socialbidrag

"Det finns inget som tyder på att invandrare blir mer beroende av socialbidrag än infödda svenskar." kan man idag läsa i ett TT-meddelande.

Detta pressmeddelande kommer säkerligen citeras flitigt i den svenska "debatten" om invandring. Det finns dock några problem med detta påstående och de slutsatser som jag misstänker kommer dras från det:
  1. 60 % av socialbidragen går till invandrare (se här och här).
  2. Vad som avses är socialbidragsberoendet efter tre år, inte socialbidragsberoendet i stort.
  3. Studien är baserad på invandring under 90-talet, då den största invandrargruppen var européer, nämligen lättintegrerade personer från före detta Jugoslavien. Idag är två av de största invandrargrupperna istället somalier och afghaner. Analfabetismen i dessa grupper är 62,2 respektive 71,9 %.
  4. Att socialbidragsberoendet som sådant upphör betyder inte automatiskt att man fått ett jobb och försörjer sig på egen hand.

Uppdatering: Läs Tinos inlägg för att ta del av en ordentlig analys av vad rapporten säger och inte säger.
Ab, DN, LT, NSk1, NSk2, Sk, SvD1, SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.