2013-10-27

Asylfusk?!

Duraid Al-Khamisi – bror till den våldsförhärligande Rami Al-Khamisiskriver idag på SvD om hur hans irakiska familj kom till Sverige.

Av Al-Khamisis berättelse att döma är det uppenbart att familjen inte hade några asylskäl alls. Ändå säger Al-Khamisi att man var "flyktingar" då familjen tog till Sverige via bland annat en sjöfärd över Östersjön på en fiskebåt som Al-Khamisi antyder inte var sjöduglig. Och i Sverige fick familjen också stanna.

Vad Al-Khamisi inte berättar är varför familjen fick stanna i Sverige. Min kvalificerade gissning är dock att detta gick till som så att man berättade en lögn eller två för Migrationsverket. Jag betvivlar å det starkaste att var det faktum att man var en välmående guldsmedsfamilj utan problem med regimen som avgjorde Migrationsverkets beslut.

Vad jag också betvivlar är att en enda ledande svensk debattör kommer att peka på detta högst iögonfallande sakförhållande, när de kommenterar Al-Khamisis text.


SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.