2013-10-26

Medial comfort zone?!

Högskoleprovet består av åtta delar:

 • Matematisk problemlösning
 • Kvantitativa jämförelser
 • Kvantitativa resonemang
 • Diagram, tabeller och kartor
 • Ord och begrepp
 • Läsförståelse av svensk text
 • Meningskomplettering
 • Engelsk läsförståelse

Som brukligt är kan man idag i såväl Dagens Förnumstigheter som SvD testa sig själv på högskoleprovets frågor. På ordkunskapsdelens frågor, det vill säga.

Frågan som jag varje år ställer mig själv är varför tidningarna aldrig istället låter läsarna testa sig på till exempel frågorna från delen "Matematisk problemlösning"?

Jag gissar såklart helt vilt nu, men kan det kanske ha något med journalisternas egna kunskaper att göra? Kan det ha något med en medial comfort zone att göra? En skrårelaterad stolthet över lingvistiska kunskaper, och en vilja att tona ned vikten av de mer logiska och resonerande disciplinerna?
Ab1, SMP1, DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3

2 kommentarer:

 1. Man kan hoppas att journalisterna i alla fall också är bra på läsförståelse, men kanske har deras intellektuella ohederlighet gjort att de inte lägre klarar av att läsa en text utan att läsa in saker som författaren aldrig avsåg i den.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.