2013-10-25

Särintressen / kleptokrater


I korthet så finansieras a-kassan av staten, men administreras av någon anledning av fackförbunden. Administrationen av åtskilliga skattemiljarder underställs med andra ord utomparlamentariska särintressens kontroll.

Efter att kritik mot den nuvarande ordningen framförts ger idag LO svar på tal. Jag kan föreställa mig den reaktion inne på LO-borgen som föregick LO:s replik. Någonting i den här stilen:

"Helvete, de riskerar både jobben och förmånerna för mängder av våra överbetalda kleptokrater och internförtidspensionerade politruker. Skriv ihop några rader med floskler i mitt namn och skicka till SvD fort som fan!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.