2013-11-25

Fiffla med statistik

På SR kan man idag läsa Erik Ullenhags reaktion på SCB:s uppgift om att merparten av de jobb som skapats sedan 2006 gått till utrikes födda:

– Vi har sett en väldigt positiv utveckling på det viset, vad gäller invandrare på svensk arbetsmarknad. Vi har aldrig haft så många som är födda i ett annat land som faktiskt går till jobbet, säger ministern.

I samma artikel avfärdar dock Arbetsförmedligen tämligen bryskt Ullenhags resonemang. Enligt Arbetsförmedligen är siffrorna en konsekvens av att arbetslösheten bland svenskfödda är låg och att befolkningsökningen sker främst genom invandring.

Arbetslösheten bland invandrare mätt i procent har däremot inte minskat, vilket Ullenhags uttalande ger sken av. När Ullenhag säger att "vi har aldrig haft så många som är födda i ett annat land som faktiskt går till jobbet" betyder detta således i själva verket "vi har aldrig haft så många som är födda i ett annat land".

I bjärt kontrast till Ullenhags verklighetsbeskrivning står följande uppgifter:

Lästips: Den hälsosamme ekonomisten, Merit Wager och Tino Sanandaji
Abuseanmält inlägg

SvD1, SvD2, SvD3, SR