2013-11-07

Oseriöst (s)nömos

Mikael Damberg och den numera närmast ökände Ilmar Reepalu går idag i en debattartikel till angrepp på regeringen. Det grundläggande budskapet är att allt fler fastnar i socialbidragsberoende. Och att detta är regeringens jobbpolitiks fel.

Så låt oss ta en titt på två intressanta fakta från verkligheten. Ni vet, den där som finns kvar alldeles oavsett hur mycket man abuseanmäler detta inlägg.
  1. 60 procent av socialbidragen går till invandrare.
  2. 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda.
Damberg och Reepalu må hävda att arbetslösheten skulle minska om man gjorde det mindre lönsamt att arbeta, av att höja världens högsta skatter och av slappare regler för utbetalningar av allehanda bidrag. Verkligheten talar dock ett helt annat språk.

Damberg och Reepalu har dock rätt i en sak, regeringens politik har ökat problemen. Inte för att jobbpolitiken varit misslyckad, men för att regeringen i samarbete med Miljöpartiet ytterligare ökat den redan rekordstora invandringen.

Om Damberg och Reepalu vill kritisera regeringen har de således goda skäl att göra detta, men problemet är att de inte nämner invandring en enda gång i sin artikel. Tvärtom är det regeringens i grund och botten väldigt lyckade jobbpolitik de väljer att kritisera. Kritiken går således inte att ta seriöst.

"Sedan regeringen vann valet 2006 har 218 av Sveriges 290 kommuner dessutom tvingats höja kommunalskatten" skriver Damberg och Reepalu. Det är kanske läge för invånarna i dessa 218 kommuner att ta sig en funderare på vad dessa skattehöjningar har behövts till.

"Vi socialdemokrater har därför satt upp ett mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020" skriver Damberg och Reepalu. För att ha den minsta chans att nå detta utopiska mål måste Sverige slå in på en politik som ligger långt till höger om den nuvarande. Förutsatt att detta inte är vad Socialdemokraterna tänker gå till val på, är således även denna målsättning fullständigt oseriös. Damberg och Reepalu förtjänar varsin dumstrut.


SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, DN, NSk, SMP