2013-11-14

Ullenhags snömos


"Nu skulle det sitta fint med lite ansvar" skrev Sanna Rayman häromveckan i en ledare om invandringspolitiken. Idag svarar Erik Ullenhag på kritiken med en replik som föga förvånande mest utgörs av snömos.

Ullenhag lägger skulden för allt som gått fel på Socialdemokraterna, men berättar käckt att med den nuvarande regeringen är allting på väg att bli bra igen. Den problematiska verklighet som de flesta av oss dagligen kommer i kontakt med beskrivs närmast som en framgångssaga.

Den skriande bristen på asylboenden förklarar Ullenhag med händelseutvecklingen i Syrien. Vad Ullenhag dock inte berättar är att Sverige förra året stod för nio procent av i-ländernas totala asylmottagande. När det kommer till varför just Sverige skall stå för en så absurt oproportionerligt stor andel är Ullenhag skyldig det svenska folket en förklaring.

I inläggets sista stycke förkunnar Ullenhag att det är "en avgörande framtidsfråga för Sverige är att vi fortsätter vara ett öppet och tolerant land".

Detta låter säkert tjusigt i mångas öron, men varför en fortsatt rekordstor invandring skulle vara en "avgörande framtidsfråga" förklaras inte. Det tycks emellertid som väldigt få av Ullenhags europeiska kollegor delar den inställningen. Är det för att Ullenhag har rätt och alla andra har fel?

Socialdemokraterna tycks för övrigt å i sin sida ha drabbats av insikten att man "behärskar inte detta", varför deras strategi inför valet kommer vara att låtsas som att frågan inte finns. Känns förtroendeingivande, yes? Därtill kommer såklart att man idogt försöker lura i folket att den arbetslöshet invandringen medför beror på att regeringens lyckade jobbpolitik skulle vara misslyckad.

Det skulle onekligen sitta fint med lite ansvar. Tyvärr tycks viljan att visa prov på lite grundläggande ansvar mer avlägsen än någonsin.


Källa: UNHCRAbuseanmält inlägg