2013-12-16

Röstade Reinfeldt, fick Winberg

Inte en utan två gånger har jag röstat på Fredrik Reinfeldt. Någonstans skulle man kunna förväntat sig att Nya moderaterna var lite tacksamma för detta. Det är de inte, de spottar mig i ansiktet.

Med de Nya moderaterna har jag fått en statsminister som kallar mig för en hatisk tölp när jag uttrycker min oro över samhällsutvecklingen. Med de Nya moderaterna har jag fått en statsminister som försvarar när vänsterextremister utövar våld mot de Nya moderaternas politiska motståndare. Med de Nya moderaterna har jag fått en regering som gör upp med Miljöpartiet om att de – i ett internationellt perspektiv skyhöga – skatter jag betalar skall bekosta samhällsservice för illegala invandrare.

Med de Nya moderaterna har Muslimska brödraskapet fått representation i Riksdagen. Med de Nya moderaterna kom allmänheten att bli massavlyssnad och med de Nya moderaterna lades Sveriges försvar ned.

De Gamla moderaterna röstade nej till det radikalfeministiska påhitt som idag kallas "sexköpslagen". De Nya moderaterna önskar inte bara bevara den, de vill skärpa den. Nog för att jag förväntade mig hårdare tag mot kriminella av en moderatledd regering, men det var inte riktigt så jag menade...

Jag röstade på Reinfeldt men vad jag fick var Margareta Winberg. Well, Fredrik Reinfeldt, var så säker: i nästa val kommer jag att rösta på någon annan.


SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, DN1, DN2, DN3, DN4, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, CS