2014-01-11

Journalistisk ankdamm

En iögonfallande stor del av det journalistiska utrymmet har kommit att handla om... journalisterna själva. Denna metajournalistik handlar dock i regel inte, vilket man skulle kunna tro, om hur dåligt, politiserat och subjektivt journalisterna utför sina jobb. Nej, vad metajournalistiken går ut på är att rapportera om medlemmarna i journalistkåren som om dessa hade nyhetsvärde i sig.

Cat fights inom journalistkåren blir till huvudnyheter, även om allmänintresset knappast står i paritet med rubrikernas storlek och artiklarnas längd. Och när två kidnappade svenska journalister blir frisläppta – gissningsvis efter att pengar till milisgruppers krigskassor betalats ut, så att de kan köpa fler vapen att sprida död och förödelse omkring sig med – förutsätts allmänhetens intresse för detta vara närmast oändligt mycket större än samma allmänhets intresse för såväl kriget i Syrien som den stora invandringen till Sverige detta medför.

Well, dagens Berglins gör en väldigt träffande observation om allt detta som jag helt enkelt bara måste dela med mig av:

SvD1, SvD2, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, Re