2014-10-05

Det postmoderna organiseringsbegreppetI flera artiklar skrev DN igår att åtminstone delar av tiggeriet är organiserat, inte sällan under direkt traffickingliknande former. Detta står i bjärt kontrast till hur frågan om huruvida tiggeriet är organiserat har hanterats tidigare, inte minst av DN själva.

När Sverigedemokraterna i valrörelsen påstod samma sak som DN nu gör i sina artiklar anklagade Stockholms stadsmission dem för ljuga. I Expressen gjorde man en stor sak av att "SD saknar bevis för organiserat tiggeri". Miljöpartiet kallade SD:s valaffischer för rasistiska, Skånetrafiken stoppade SD:s reklam då man fann att den kunde uppfattas som "stötande, diskriminerande eller rasistisk" och i Aftonbladet kunde man läsa om den långa raden organisationer som avfärdade SD:s påstående som "brun populism".

Gårdagens artiklar i DN är emellertid inte är det första exemplet på hur media intar en minst sagt pragmatisk inställning till fakta när det kommer till det organiserade tiggeriets vara eller icke vara, jag uppmärksammade själv detta redan i maj. Den här gången har uppenbarligen DN själva insett att deras postmoderna inställning till ordet "organiserat" riskerar att höja ett och annat ögonbryn, varför man också gör en stor sak av att förklara att det finns två olika definitioner av ordet.

Den ena definitionen är, kan man läsa, den som DN använder och som också är saklig och korrekt. Den andra definitionen är den som Sverigedemokraterna använder sig av, vilken som av en händelse är helt felaktig. Förutom att resonemanget är minst sagt luddigt, så förklarar aldrig DN på ett tillfredsställande sätt varför SD:s definition av "organiserat tiggeri" inte skulle kunna sammanfalla med DN:s egen.

Vad DN beskriver i sina artiklar gör naturligtvis frågan ännu mer angelägen. Jag tycker trots detta det är underligt att debatten har blivit såpass reducerad till frågan om huruvida tiggeriet är organiserat eller ej. När rena kåkstäder uppförs, när naturområden förvandlas till soptippar, när el tjuvkopplas och när hela bostadsområden drabbats av otrygghet har det hela gått för långt, alldeles oavsett om det är organiserat eller ej. Därtill kommer att den fria rörligheten inte på något sätt är ovillkorad, vilket så ofta antyds. Enligt EU-upplysningen gäller följande:
"Alla EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i ett annat EU-land i tre månader förutsatt att de inte bryter mot lagen. Efter tre månader kan landet kräva att de som har annat medborgarskap registrerar sig och visar att de kan försörja sig ekonomiskt."
Som så många gånger förr gäller alltså att det i första hand inte är en fråga om att det behövs nya lagar, utan om att vi borde tillämpa dem vi redan har.

Relaterat:
Jussi H. Lundell

Dagens måste-läsning:
Thomas Gür – "Svensk migrationspolitik bygger på MP:s fantasier"


Se fler bilder här

DN

1 kommentar:

  1. Skrämmande och fullständigt vansinne att det lilla världsfrånvända Miljöpartiet ska sätta agendan.

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.