2014-10-02

Miljöparti med megalomani

"Svenska folket har röstat för förändring", kan man just nu läsa på Miljöpartiets hemsida. Detta är i sak helt korrekt, så låt oss se vad i denna förändring består:

  • Miljöpartiet minskade med 0,45 procentenheter.
  • Socialdemokraterna ökade med 0,35 procentenheter.
  • De två blivande regeringspartierna minskade tillsammans med 0,10 procentenheter.
  • Totalt ökade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med 0,01 procentenheter, det vill säga en procent av en procentenhet.
  • Sverigedemokraterna, det vill säga det parti som Miljöpartiet såg som något av sin huvudmotståndare i valet, ökade med 7,16 procentenheter. Detta innebär inte bara att endast Sverigedemokraternas ökning var större än hela Miljöpartiet, det innebär också att Sverigedemokraternas ökning var hundratals gånger större än de tre rödgröna riksdagspartiernas sammanlagda ökning.
Så nog har svenska folket röstat för förändring, alltid. Det svenska folket har däremot inte röstat för en vare sig röd, rödgrön eller grön politik. Det är tack vare Sverigedemokraternas valframgångar – och, icke att förglömma, de borgerliga partiernas förhållningssätt till samma valframgångar – som Miljöpartiet får vara med och bilda regering, ingenting annat.

Om Miljöpartiet menar allvar med sina ord om att svenska folket har röstat för förändring så bör de, åtminstone om de har den minsta respekt för samma vilja till förändring, kraftigt lägga om sin invandringspolitik. Detta förefaller dock osannolikt, varför Miljöpartiet borde ha den goda smaken att inte åberopa folkviljan då de legitimerar sin politik.


DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, DN15, DN16, Bar1, Bar2, SMP1, SMP2, BT1