2015-03-03

Från borgerliga löntagarfonder till borgerlig identitetspolitik

Igår fick Stefan Löfvens naivistiska dikthyllning till Rättviseförmedlingen stor uppmärksamhet. Löfven var emellertid inte ensam om att hylla Rättviseförmedlingen, på sin Facebooksida valde igår nämligen även Anna Kinberg Batra att framföra en hyllning till den identitetspolitiska organisationen.

Det är smärtsamt att åse hur den svenska högern på detta sätt, likt en oälskad hund som desperat försöker vinna sin mattes eller husses kärlek, krälar i stoftet för den postmoderna nyvänstern. Hur obesvarad Anna Kinberg Batras kärlek egentligen är, illustreras med all önskvärd tydlighet av vad Rättviseförmedlingens Seher Yilmaz skrev i Nyheter24 så sent som för halvannat år sedan.

"Hur kan du välja en abortmotståndare och en smygrasist, Reinfeldt?", frågade Rättviseförmedlingens nuvarande ordförande då Kinberg Batras företrädare. Den avsky och den totala brist på förståelse för Elisabeth Svantesson och Tobias Billströms Yilmaz visar prov på i sin text, gör det pinsamt tydligt att Kinberg Batra talar för döva öron. Kinberg Batras flört med nyvänstern kommer inte förändra bilden av hennes parti inom de kretsar i vilka Yilmaz rör sig. Den postmoderna nyvänstern lär fortsätta att förakta moderater som Kinberg Batra, alldeles oavsett hur nya de blir.

Kinberg Batras hyllning kommer inte att leda till ömsesidig respekt, den kommer inte att leda till att Rättviseförmedlingens adepter börjar överväga att lägga sin röst på högern. Tvärtom, genom att hylla Rättviseförmedlingen legitimerar Kinberg Batra istället identitetspolitiken och dess marxistiska maktanalyser. Genom att hylla Rättviseförmedlingen stärker Kinberg Batra den postmoderna nyvänsterns problemformuleringsmonopol. Genom att hylla Rättviseförmedlingen bidrar Kinberg Batra till att flytta den politiska mitten åt vänster, vilket gör hennes redan begränsade manövreringsutrymme i den smala åsiktskorridoren ännu mer begränsat.

På sjuttiotalet motionerade det förment borgerliga Folkpartiet om löntagarfonder. Lika löjeväckande, lika förvirrat, lika vänsterradikalt som Folkpartiets förslag från sjuttiotalet om ett förstatligande av delar av näringslivet ter sig idag, lika löjeväckande, förvirrat och vänsterradikalt lär allianspartiernas nuvarande flört med nyvänsterns identitetspolitiska tankegods te sig för den som i en inte alltför avlägsen framtid ser tillbaka på den tid i vilken vi idag lever.

En del av oss kommer då kunna säga att vi sade ifrån. Anna Kinberg Batra kommer emellertid inte kunna räkna sig till denna skara.

Relaterat:
Identitetspopulism

Läs även:
Susanna's Crowbar
Motpol


DN1, DN2, Sk1, Dag1, Re1, SvD1, SvD2, SvD3 Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ab1, Ab2