2015-03-04

Är det okej att Lars Lindström ljuger?

"Här är facit till alla er som behöver argument när rasister och vilseledda människor sprider lögner om invandringen", kunde man igår läsa i en krönika av Expressens Lars Lindström. Därefter valde Lindström att bland annat hävda att invandringen till Sverige är en vinstaffär.

Att påstå att alla som inte delar Lindströms världsbild är "rasister och vilseledda människor" är i sig ett väldigt magstarkt påstående, om än ett sådant av ett slag som vi idag har blivit väldigt vana vid att höra. Det anmärkningsvärda i sammanhanget är emellertid att han hävdar detta i en krönika som i princip inte består av annat än lögner.

Lindströms "källa" är en artikel som vänstertidskriften ETC:s Johan Ehrenberg skrivit tillsammans med en trotskistisk ekonom. Med en numera tämligen ökänd OECD-rapport som utgångspunkt, har artikelförfattarna bland annat kommit fram till att invandringen till Sverige varje år genererar en vinst på åtta miljarder kronor. I OECD:s siffror är emellertid kostnaderna för asylprocessen inte medräknade. Då Migrationsverket de närmaste åren kommer att behöva över 30 miljarder kronor årligen, faller med största sannolikhet artikelförfattarnas tes redan där.

Vad mer är, i slutet av ETC-artikeln kan man läsa att "[e]n tidigare version av denna artikel hade ett kommafel", vilket i klartext betyder att man i den tidigare versionen hävdade att den potentiella vinsten för invandringen enligt OECD var 207 miljarder kronor. Den siffra som nu återges i artikeln är emellertid bara en tiondel av detta belopp, vilket ger en fingervisning om hur det står till med artikelförfattarnas ekonomiska kunskaper och förmåga till rimlighetsbedömning.

Johan Ehrenborg och Lars Lindström baserar sina tvärsäkra uttalanden på en OECD-rapport (vilken de dessutom använder på ett djupt ohederligt sätt) samt en ekonom, vilken som av en händelse råkar vara såväl trotskistisk vänsterextremist som ETC-medarbetare. Detta tycks vara ett avgörande bevis för Lindström, ja, ett så avgörande bevis att han anklagar alla som är av en annan uppfattning för att vara "rasister och vilseledda människor" som "sprider lögner". Låt oss då se vilka dessa "rasister och vilseledda människor" som "sprider lögner" egentligen är.

Enligt professor emiritus Assar Lindbeck, svensk nationalekonomis nestor, är invandringen inte bara en förlustaffär utan hotar också välfärdsstaten. Enligt Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi på Handels, är invandringen en förlustaffär. Enligt nationalekonomen och forskaren Joakim Ruist motsvarar kostanden för invandringen lite mer än en procent av Sveriges BNP. Enligt regeringens tidigare utredare Jan Ekberg kostar invandringen varje år mellan 1,5 till 2 procent av BNP.

Ehrenberg och Lindström lär få svårt att hitta en enda nationalekonom som både forskat i ämnet och delar deras slutsatser. Detta hindrar dem emellertid inte att kalla alla som delar den nationalekonomiska forskningens slutsatser – och därmed indirekt också ovan nämnda nationalekonomer själva – för "rasister och vilseledda människor" som "sprider lögner".

När en av Sveriges största tidningar låter publicera en krönika som Lindströms kommer många läsare tro på vad som står i den, alldeles oavsett huruvida detta är sant eller ej. Lindströms krönika kommer att leda till att människor blir vilseledda, vilket emellertid inte hindrade ansvarig utgivare från att ge grönt ljus. Att Lindström därtill, i en text som är lögn från början till slut, har mage att anklaga andra (däribland Sveriges samlade nationalekonomer) för att vara "rasister och vilseledda människor" som "sprider lögner" är bortom all anständighet.

Vad som är det riktigt skrämmande i sammanhanget är emellertid inte Lindströms artikel som sådan. Det riktigt skrämmande i sammanhanget är att inte en enda journalist eller ledarskribent i någon dagstidning såvitt jag kan se har bemödat sig med att bemöta Lindströms lögner. Det är uppenbarligen inte längre det minsta anmärkningsvärt att svenska tidningar ljuger sina läsare rakt upp i ansiktet.

Läs även:
Anybody's Place
Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, Dag1, Dag2, SMP1, SMP2, SMP3, Re1, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, SR1, Ab1, Ab2