2015-04-09

Det stora skolexperimentet

Gustav Fridolin lovade före valet att på bara 100 dagar, om han fick väljarnas förtroende, göra underverk för den svenska skolan. Som bekant fick Fridolin inte väljarnas förtroende, men blev trots detta av anledningar som vore omöjliga att förklara för en icke-svensk utbildningsminister ändå.

Som alla vid det här laget vet misslyckades Gustav Fridolin med att vända skolan på 100 dagar. Inte nog med att han knappt lyckats genomdriva en enda av de reformer han då det begav sig presenterade som lösningen på skolans problem. Han har därtill med en dåres envishet klamrat sig fast vid de flummiga 70-talsföreställningar som orsakade skolraset från början.

Gustav Fridolin är 31 år gammal. Hans ministerkollega i utbildningsdepartementet, gymnasieminister Aida Hadžialić, är 28. Tillsammans höll de idag en presskonferens för att informera om den skolkommission regeringen nu har tillsatt. De bägge unga ministrarna har säkerligen höga förhoppningar på denna kommission (i vilken bland annat en elev med MP-sympatier ingår) och dess förmåga att lösa skolans problem. De flesta andra förstår emellertid att kommissionens uppdrag är att leverera de flummiga svar som Fridolin och Hadžialić redan på förhand bestämt att de vill ha.

Rödgrön röra lade idag upp ett klipp från presskonferensen på Facebook. Klippet visar vad som tycks vara två elevrådsrepresentanter som försöker leka vuxna. Samtidigt som en oförberedd Hadžialić osäkert läser innantill, står en gravallvarlig Fridolin och nickar instämmande åt vad hon säger. Han påminner mest om en grötmyndigt praoelev, som av handledare Löfven fått tillstånd att för en stund inta scenen och leka minister.

Ironiskt nog hade Gustav Fridolin rätt när han före valet påstod att det i grund och botten är relativt lätt att styra upp den svenska skolan. Det räcker nämligen med att införa en modell man vet fungerar. I vårt grannland Finland finns en skola som är ett både utmärkt och nära exempel på en sådan modell. Den saknar dessutom den kadaverdisciplin som utmärker de konfucianska ländernas pisaframgångar.

Av någon anledning är emellertid denna lösning inte aktuell för de svenska politikerna. Istället har regeringen, präglad som den är av den av en snuttifierad tidsanda, gett två unga, oerfarna och idealistiska utopister det allvarstyngda uppdraget att ta hand om den svenska skolan. Den på sjuttiotalet inrättade traditionen att använda svenska skolbarn som försökskaniner i flummiga och synnerligen oetiska sociologiska experiment både fortsätter och accelererar.

"Låt...oss......presentera.........gymnasie....ministern.....som....staplar.....ord...."

Posted by Rödgrönröra on den 9 april 2015

DN1, DN2, DN3, DN4, Sk1, Sk2, Sk3, SMP1, SMP2, SvD1, SvD2, SvD3