2015-04-09

Det stora skolexperimentet


Gustav Fridolin lovade före valet att på bara 100 dagar, om han fick väljarnas förtroende, göra underverk för den svenska skolan. Som bekant fick Fridolin inte väljarnas förtroende, men blev trots detta av anledningar som vore omöjliga att förklara för en icke-svensk utbildningsminister ändå.

Som alla vid det här laget vet misslyckades Gustav Fridolin med att vända skolan på 100 dagar. Inte nog med att han knappt lyckats genomdriva en enda av de reformer han då det begav sig presenterade som lösningen på skolans problem. Han har därtill med en dåres envishet klamrat sig fast vid de flummiga 70-talsföreställningar som orsakade skolraset från början.

Gustav Fridolin är 31 år gammal. Hans ministerkollega i utbildningsdepartementet, gymnasieminister Aida Hadžialić, är 28. Tillsammans höll de idag en presskonferens för att informera om den skolkommission regeringen nu har tillsatt. De bägge unga ministrarna har säkerligen höga förhoppningar på denna kommission (i vilken bland annat en elev med MP-sympatier ingår) och dess förmåga att lösa skolans problem. De flesta andra förstår emellertid att kommissionens uppdrag är att leverera de flummiga svar som Fridolin och Hadžialić redan på förhand bestämt att de vill ha.

Rödgrön röra lade idag upp ett klipp från presskonferensen på Facebook. Klippet visar vad som tycks vara två elevrådsrepresentanter som försöker leka vuxna. Samtidigt som en oförberedd Hadžialić osäkert läser innantill, står en gravallvarlig Fridolin och nickar instämmande åt vad hon säger. Han påminner mest om en grötmyndigt praoelev, som av handledare Löfven fått tillstånd att för en stund inta scenen och leka minister.

Ironiskt nog hade Gustav Fridolin rätt när han före valet påstod att det i grund och botten är relativt lätt att styra upp den svenska skolan. Det räcker nämligen med att införa en modell man vet fungerar. I vårt grannland Finland finns en skola som är ett både utmärkt och nära exempel på en sådan modell. Den saknar dessutom den kadaverdisciplin som utmärker de konfucianska ländernas pisaframgångar.

Av någon anledning är emellertid denna lösning inte aktuell för de svenska politikerna. Istället har regeringen, präglad som den är av den av en snuttifierad tidsanda, gett två unga, oerfarna och idealistiska utopister det allvarstyngda uppdraget att ta hand om den svenska skolan. Den på sjuttiotalet inrättade traditionen att använda svenska skolbarn som försökskaniner i flummiga och synnerligen oetiska sociologiska experiment både fortsätter och accelererar.

"Låt...oss......presentera.........gymnasie....ministern.....som....staplar.....ord...."

Posted by Rödgrönröra on den 9 april 2015

DN1, DN2, DN3, DN4, Sk1, Sk2, Sk3, SMP1, SMP2, SvD1, SvD2, SvD3

9 kommentarer:

 1. "Ni minns säkert var Statsminister Stefan Löfven sa i december 2013 när det blev uppenbart ..."
  Jaha, jag som trodde Reinfeldt var statsminister 2013 och att Löfven blev det först hösten 2014.

  SvaraRadera
 2. Jag kan förstå att man har olika uppfattning i invandringspolitik, fördelningspolitik och till exempel utrikespolitik. Jag kan inte förstå att vi efter 10-20 års skolflum inte kan acceptera att ordning i klassrummet, kompetenta lärare och läxor verkar vara ett bra sätt att bilda barn. Det kan förstås finnas andra sätt men låt oss använde det som vi vet fungerar medan vi fortsätter leta.

  Med den lärarkår som kommer när de äldre gått i pension om några år och med den föräldrageneration vi har (I min egen välmående medelklasskommun ifrågasätts läxor på föräldramöten) tror jag tyvärr att det är mycket långt till en fungerande skola.

  SvaraRadera
 3. Miljöpartiet som rattar skolpolitiken.... Som om det inte redan var illa nog att partiet styr migrationspolitiken.

  SvaraRadera
 4. Det är en katastrof för skolan och varför inte följa Finland som uppenbarligen har en bra skola. Nej det är väl roligare att göra egna expriment förstås.

  SvaraRadera
 5. För att citera Arne Anka: "Ibland undrar man om man lever i ett land eller i ett skämt".

  Äh, det här med stora framtidsfrågor som skola och invandring är liksom inte så viktiga grejer. Låt barnen ta hand om dem, vad kan gå fel?

  SvaraRadera
 6. Det värsta med politiska skämt är att de ofta blir valda.

  SvaraRadera
 7. Jag har svårt att förstå hur dagens flumskola skall bli bättre när en riksflummare är utbildningsminister. Han vill ju att våra lattelärarinnor och de proffstyckare som kallas forskare skall utforma nästa skolreform i Sverige. Även om jag inte gillade läraren i Torment tror jag att dennes metoder skulle gett bättre kunskapsmässigt resultat än dagens och morgondagens fridolininspirerade skola. Jag tycker att det är skrämmande att en trettioåring skall kunna inneha ett ämbete som rimligen borde kräva trettio års erfarenhet. Kommer Fridolin att likt Jonas Birgersson omforma den svenska skolan efter ett nytt framfabkoncept? Blir resultatet detsamma?
  Nu skall skolan bli likvärdig. Men vad är egentligen likvärdig? Fokuserar man på vad som produceras inom en given struktur eller fokuserar man på att individerna skall få kunskaper. Jag tror att man måste ifrågasätta strukturen och istället fokusera på människors möjlighet att skaffa sig kunskap, låt mig ta några exempel.
  Förr, när få elever tog studenten, fanns det både tre och fyrårigt gymnasium. Jag tror att realskolan också hade differentierad studietakt. Idag skall eleverna tryckas igenom fixa struktur på tre år. Vi borde kanske införa differentierade studietakter på högstadium och gymnasium för då tror jag att fler människor lämnar skolan med likvärdiga kunskaper och det är väl kunskaperna som är det väsentliga.
  Idag kommer många elever från andra kulturer än den svenska. Då är det vanligt att de får hemspråksundervisning. Jag tror att detta försämrar dessa elevers möjlighet till likvärdiga kunskaper. Därför föreslår jag att hemspråksundervisningen flyttas från schemat till frivilliga fritidsaktiviteter som gärna får tas över av våra studieförbund, samt att man sätter in resurser på att lära barnens vuxenomgivning (föräldrar,morfar, farmor, etc) svenska. Det kommer alla att tjäna på. Varför inte starta med att ge blivande föräldrar som inte har svenska som modersmål en intensivkurs i svenska medan de väntar på tillökning?
  En annan grupp som det blir allt fler av i Sverige är de som bli av med sina jobb eller riskerar att bli av med sina jobb. Vi måste ha kompletteringsutbildningar som gör att dessa på nytt blir anställningsbara. Därför måste vi ha högskole och universitetsutbildningar som aktualiserar och kompletterar dessas utbildningar och sådana utbildningar måste starta flera gånger per halvår och vara tillgängliga även för de som fortfarande arbetar. Kanske vi rent av skall ge A-kasseförmåner utan att räkna bort A-kassedagar till de som arbetet många år, som plötsligt blivit av med jobbet och sedan kompletterar sin utbildning i ett sådant program.
  Sedan har vi grupperna som saknar fullständiga betyg från grundskola eller gymnasium och som är arbetslösa. Ge dem chansen att få fullständiga betyg genom att efter viss ålder kunna bevilja A-kasseförmåner förutsatt att de aktivt och i rimlig takt deltar i utbildning som syftar till att ge dem fullständiga betyg.
  Det finns säkerligen många fler exempel. Men kom ihåg att likvärdighet skall utgå från de kunskaper individerna får och inte från hur skolan är strukturerad. Gör det lätt för individerna att skaffa kunskap, då får vi verklig likvärdighet!

  SvaraRadera
 8. Likvärdighet i skolan vore för mig att även de mycket begåvade eleverna fick någon undervisning. Det är en katastrof att förlora dessa redan på ettan.

  Likvärdighet i skolan vore också att de elever som inte klarar skolan eftersom de inte kan svenska, har svåra diagnoser eller på annat sätt har svårt att klara skolan får gå i speciella klasser med speciallärare. Det behövs kanske inte i alla ämnen men att ha någon i klassrummet som surfar hela dagen, inte förstår svenska, demolerar rummet, hotar läraren eller kastar böckerna borde vara en orsak att stänga arbetsplatsen - om det inte vore en skola.
  Om hemspråksundervisning tycker jag som Caligula, hemspråk pratas hemma och läras efter skolan.

  Om våra ministrar kan man bara tycka synd om. Sätt de på skolbänken, gärna i en skola där de flesta är invandrare och barnen i ettan pratar 20 olika språk och läraren är en outbildad vikarie.


  SvaraRadera
 9. Som skolan är idag kan man alltmer ifrågasätta den obligatoriska skolplikten och då tänker jag mest på de duktiga barnen och att de behöver skyddas. De som redan vid skolstart kan mer än vad en del kan vid utgången av nian (känner två).
  Tar man inte hänsyn till att barn har väldigt olika förutsättningar av väldigt olika anledningar så blir skolvärlden inte bara ineffektiv och stökig, den blir till terror för alla inblandade.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.