2015-07-31

Planekonomi à la Morgan Johansson, Mehmet Kaplan och Nicolás Maduro

"Bostadsbristen har alltför länge varit ett stort problem i Sverige", skrev ministrarna Morgan Johansson (S) och Mehmet Kaplan (MP) tidigare i veckan i en debattartikel. Efter tre tämligen meningslösa stycken på detta tema övergick de emellertid till att tala om någonting helt annat.

"[H]yres­gästernas ställning [har] försvagats", skriver artikelförfattarna strax därefter och det är också detta som är debattartikelns budskap. Ett ännu mer angeläget problem än bostadsbristen är nämligen (får man förmoda) enligt artikelförfattarna "oseriösa hyres­värdar" (ett uttryck som återkommer fyra gånger i texten) och "[l]jusskygga lycksökare som bara är ute efter snabba klipp".

Det finns en väldigt intressant parallell till vad som har hänt på den svenska "marknaden" för bostäder, nämligen "marknaden" för dagligvaror i Venezuela. När landets socialistiska regering började reglera priset på till exempel mat och toalettpapper uppstod inte bara brist på dessa varor, det uppstod därtill en svart marknad. Regeringens svar på detta blev att införa ännu fler regleringar, trots att detta inte kommer förbättra situationen utan betydligt mer sannolikt försämra den ytterligare.

När svenska nyhetskonsumenter tar del av dessa nyheter skakar i regel samma nyhetskonsumenter oförstående på huvudet. Det rör sig emellertid inte om ett för Sverige okänt fenomen som bara utspelar sig i fjärran bananrepubliker. Tvärtom, vad som har hänt i Venezuela är exakt vad som har hänt på den svenska bostadsmarknaden. Lyfter man blicken en smula finner man därtill att detta är vad som har hänt varje gång en regering försökt reglera en marknad på detta sätt.

Det är den socialistiska bostadspolitiken som har lett till de fenomen Johansson och Kaplan beskriver i termer av "oseriösa hyres­värdar" och "[l]jusskygga lycksökare som bara är ute efter snabba klipp". Talande nog påminner dessa termer väldigt mycket om de termer som Venezuelas president använder då han försöker skylla de problem den egna politiken har orsakat på andra.

Ännu mer talande är dock kanske att regeringen, precis som sina kollegor i Venezuela, väljer att svara med begränsningar av äganderätten. Skrivningarna om att "se över reglerna för privatpersoners uthyrning av lägenheter" och "möjligheten att förhandspröva om en köpare av ett hyreshus är lämplig" är väldigt talande. De handlar båda om att försvaga människors och företags kontroll över de fastigheter och bostäder som de själva äger. Detsamma gäller den till planekonomi gränsande formuleringen om att "[m]ålet med att rusta upp ett hyreshus bör rimligen vara att de boende ska trivas bättre".

Det riktigt ironiska är att den hyresgäst som har ett förstahandskontrakt redan idag har en häpnadsväckande stark ställning gentemot sin hyresvärd. Det är redan idag ofta väldigt svårt för hyresvärdar att vräka störande och hotfulla hyresgäster. För att säga upp en hyresgäst, även en sådan som å det grövsta bryter mot hyreskontraktet, måste hyresvärden först vända sig till hyresnämnden eller domstol och invänta utslaget där.

Vad Kaplan och Johansson föreslår kommer inte att förbättra situationen på bostadsmarknaden. Det kommer att leda till att klyftan mellan insiders och outsiders vidgas. Det kommer att leda till mer av inlåsningseffekter, mer handel med svartkontrakt och till att färre nya bostäder byggs. Likt Venezuelas Nicolás Maduro vägrar de emellertid att ta in detta. Så länge verkligheten inte stämmer med den socialistiska kartan måste det, resonerar herrarna Maduro, Johansson och Kaplan, vara verkligheten det är fel på.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2

3 kommentarer:

 1. Jag håller helt med dig Fnordspotter, kan bara tilägga att nestorn inom svensk nationalekonomi Assar Lindbeck kallar hyresregleringen för "en 70 år låg katastrof". Muppregeringen avser nu slå bensin på brasan och reglera sönder ännu mer.
  http://www.ifn.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=2454708b-1998-4f58-9463-09f15199b490&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedImg_771d66b4-0a7a-4ca4-8f7d-1e431261f17f&FileName=assar+lindb%C3%A4ck+i+dagens+Samh%C3%A4lle+131024.pdf&Attachment=False

  SvaraRadera
 2. Regeringen måste väl ge Hyresgästföreningen lite stöd så att dom får hjälp nästa valrörelse av dom.Inte ens sossarna och Mp är väl så korkade att dom tror att ännu mera reglering av bostadsmarknaden ger flera bostäder? Vid det här laget har vi tillräckligt med underlag för att veta att dagens regler inte skapar någon fungerande bostadsmarknad.Varför då fortsätta på den inslagna vägen ?
  Pelle2

  SvaraRadera
 3. Hur som, bostadsfrågan är mer än en "utmaning" som politikerna tarvar kalla denna katastrof.
  Här förvaras människor i tillfälliga lokaler under långa tider, tillfälligt parkerade på vandrarhem, uttjänta gamla herrgårdar, sanatorier från lungsotens dagar. Verket snackar om att "förtäta" redan förtätade lokaler, exempel packade likt forna dagars logement, människor undangömda i arbetslöshetens glesbygd, långt från surdegsbältet, på orter som Gud glömde redan efter Rekordåren.
  Frågan är om en avregleringen skulle snyta fram en större stad som Göteborg inom ett par år med infrastruktur och allt som där tillhör.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.