2015-10-23

"Den som har fått avslag ska inte ha rätt till dagsersättning"

Det finns mycket att säga om dagens migrationspolitiska uppgörelse. När den presenterades förde inramningen tankarna till den ökända presskonferens under vilken DÖ offentliggjordes. Denna gång lyste emellertid partiledarna med sin frånvaro. I stället representerades partierna av företrädare vilka den konspiratoriskt lagde skulle kunna dra slutsatsen att de respektive partiledningarna nog anser sig ha råd att offra

Centerpartiets framförande präglades av passiv-aggressiv signalpolitik. Folkpartiets bidrag till uppgörelsen (presenterat av den idag tämligen ökände Erik Ullenhag) handlade om att öka antalet migranter. Miljöpartiet lät sig representeras av den 23-åriga utopisten Magda Rasmusson, och påminde därmed ännu en gång väljarna om att man är ett från verkligheten helt frikopplat fanatiskt extremistparti, som under inga omständigheter har någonting i en regering att göra.

Överenskommelsen visade sig mycket riktigt också vara påfallande urvattnad. Moderaterna lade i samband med dagens presskonferens upp ett dokument på sin hemsida, i vilket punkterna i överenskommelsen sammanfattas. Titeln på den näst första punkten är:
"Den som har fått avslag ska inte ha rätt till dagsersättning"
Detta kan tyckas som en bisak i sammanhanget, men är på sitt sätt väldigt talande. När sex av åtta svenska riksdagspartiet 2015 gör upp om krisåtgärder, blir en av dessa krisåtgärder att personer som vistas illegalt i Sverige inte längre varje dag skall belönas med en summa pengar av de svenska skattebetalarna. Vad som i varje normalt land hade framstått som fullständigt självklart, har i Sverige blivit någonting ytterst radikalt och kontroversiellt.

Vad asyltrycket på Sverige beträffar lär dagens överenskommelse med allra största sannolikhet visa sig tämligen irrelevant. Vad det politiska spelet beträffar, kan den däremot visa sig vara väldigt viktigt rent psykologiskt. De svenska politikerna har under de senaste åren låtit den utopistiska ådra som utmärker den svenska nationalkaraktären slå över i ren fanatism. Dagens uppgörelse är med svenska mått mätt därför radikal, så till vida att den signalerar att insikten om att detta inte är hållbart nu på allvar har slagit rot.

När Migrationsverket under de kommande veckorna fortsätter att rapportera om fullständigt ohanterliga volymer™ kommer det, efter detta första steg, vara betydligt lättare att vidta fler åtgärder. I och med dagens överenskommelse har man visat sig villig att bryta det tabu som under flera år förlamat och förgiftat den svenska politiken.

Innan årets slut kommer riksdagspartierna sannolikhet att ha kallat till fler presskonferenser under vilka fler blocköverskridande överenskommelser presenteras. Med lite tur blir antalet deltagare också successivt färre, ända tills bara Elisabeth Svantesson och Morgan Johansson är kvar.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SVT1, Exp1, Exp2