2015-10-23

"Den som har fått avslag ska inte ha rätt till dagsersättning"

Det finns mycket att säga om dagens migrationspolitiska uppgörelse. När den presenterades förde inramningen tankarna till den ökända presskonferens under vilken DÖ offentliggjordes. Denna gång lyste emellertid partiledarna med sin frånvaro. I stället representerades partierna av företrädare vilka den konspiratoriskt lagde skulle kunna dra slutsatsen att de respektive partiledningarna nog anser sig ha råd att offra

Centerpartiets framförande präglades av passiv-aggressiv signalpolitik. Folkpartiets bidrag till uppgörelsen (presenterat av den idag tämligen ökände Erik Ullenhag) handlade om att öka antalet migranter. Miljöpartiet lät sig representeras av den 23-åriga utopisten Magda Rasmusson, och påminde därmed ännu en gång väljarna om att man är ett från verkligheten helt frikopplat fanatiskt extremistparti, som under inga omständigheter har någonting i en regering att göra.

Överenskommelsen visade sig mycket riktigt också vara påfallande urvattnad. Moderaterna lade i samband med dagens presskonferens upp ett dokument på sin hemsida, i vilket punkterna i överenskommelsen sammanfattas. Titeln på den näst första punkten är:
"Den som har fått avslag ska inte ha rätt till dagsersättning"
Detta kan tyckas som en bisak i sammanhanget, men är på sitt sätt väldigt talande. När sex av åtta svenska riksdagspartiet 2015 gör upp om krisåtgärder, blir en av dessa krisåtgärder att personer som vistas illegalt i Sverige inte längre varje dag skall belönas med en summa pengar av de svenska skattebetalarna. Vad som i varje normalt land hade framstått som fullständigt självklart, har i Sverige blivit någonting ytterst radikalt och kontroversiellt.

Vad asyltrycket på Sverige beträffar lär dagens överenskommelse med allra största sannolikhet visa sig tämligen irrelevant. Vad det politiska spelet beträffar, kan den däremot visa sig vara väldigt viktigt rent psykologiskt. De svenska politikerna har under de senaste åren låtit den utopistiska ådra som utmärker den svenska nationalkaraktären slå över i ren fanatism. Dagens uppgörelse är med svenska mått mätt därför radikal, så till vida att den signalerar att insikten om att detta inte är hållbart nu på allvar har slagit rot.

När Migrationsverket under de kommande veckorna fortsätter att rapportera om fullständigt ohanterliga volymer™ kommer det, efter detta första steg, vara betydligt lättare att vidta fler åtgärder. I och med dagens överenskommelse har man visat sig villig att bryta det tabu som under flera år förlamat och förgiftat den svenska politiken.

Innan årets slut kommer riksdagspartierna sannolikhet att ha kallat till fler presskonferenser under vilka fler blocköverskridande överenskommelser presenteras. Med lite tur blir antalet deltagare också successivt färre, ända tills bara Elisabeth Svantesson och Morgan Johansson är kvar.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SVT1, Exp1, Exp2

10 kommentarer:

 1. Det är ju ett under om nån avisad överhuvudtaget sticker hem när dom får ersättning för att stanna kvar.
  Sverige är mentalt handikapat.

  SvaraRadera
 2. O när bara de två är kvar så blir det 2015 års version av luciabeslutet. Förmodligen för sent men man får vara glad för det lilla.

  SvaraRadera
 3. Jag är inte så optimistisk som du, Fnordspotting. Det som kännetecknar överenskommelsen är signalpolitik riktad mot svemska folket (mao Potemkin-kulisser). Inte på någon punkt innehåller den omprövning av inställningen att asylsökande har lika stor eller större rätt än svenska medborgare till statens insatser. Läs Per Gudmundssons ledare i SvD! Både övergången från PUT till TUT och införande av försörjningskrav för anhöriginvandrare är utformade så att de inte har någon som helst effekt på asylshoppandet.

  SvaraRadera
 4. Vi får hoppas att dagens överenskommelse leder till mera långtgående åtgärder.
  Det är ju fullständigt självklart att dom som inte har skäl för att få stanna kvar skall utvisas direkt. Lika självklart är det att de som vill ta hit anhöriga måste kunna försörja dom tills dom förhoppningsvis kan försörja sig själva.
  Det är ju helt sjukt att helt urskiljningslöst låta folk komma hit och få uppehållstillstånd och lika sjukt att de som inte har uppehållstillstånd inte utvisas.

  Pelle2

  SvaraRadera
 5. Och det allra sjukaste är att det saknas både bostäder och jobb i landet. //tompas11

  SvaraRadera
 6. Eftersom polisen idag inte har personal att göra det de ska så kommer naturligtvis inte kunna det i framtiden heller. Överenskommelsen är bara snömos riktat mot svenska folket för att låtsas göra något.

  SvaraRadera
 7. Jag är rädd för att detta bara är början på verkningslösa överenskommelser som presenteras med rubriker värdiga ett världskrig. Det verkar som om partierna försöker täta ett såll genom att plugga några få hål och dessutom inte se till att pluggarna sitter kvar på sikt. Om folk får stanna i landet i tre år och därefter inte kan avvisas om de har barn är lösningen ganska enkel. Det blir ingen förändring förutom att det kanske skaffas lite fler barn än det var tänkt. På samma sätt kan de andra åtgärdens visas vara i stort sett verkningslösa.

  SvaraRadera
 8. Ingen dagersättning..? Vad ska de leva på då? Fri tand- och läkarvård mättar ingen mage. Eftersom de inte behöver lämna Sverige kommer det att skapa kriminalitet för överlevnad. Får man kalla dem illegala eller är de fortfarande papperslösa? Bra att veta så att man inte gör bort sig på jobbet.

  Allt till alla, allas lika värde och inga rasister på våra gator etc...

  SvaraRadera
 9. Såg nyss en dokumentär om Christiania på SVT. I den sades bland annat att: "Om man stiftar lagar men inte ger någon makten att se till att de efterlevs, blir lagarna inget mer än goda råd."

  SvaraRadera
 10. MÖK, en ny förkortning som tar vid efter DÖ.
  Lika illaluktande som den förra

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.