2015-10-29

Det kontantlösa samhället är en fälla

Tillvaron i det extrema land som av någon anledning ofta kallas för landet lagom, ter sig för oss som bor här ofta som så självklar att vi inte reflekterar närmare över hur exceptionell den egentligen är. Av denna anledning kan ett utländskt perspektiv på Sverige ofta vara väldigt belysande.

I en artikel Business Insider noterar Jim Edwards att Sverige är ett praktiskt taget kontantlöst samhälle med låg och minskande penningmängd. Vad mer är, kontanter blir på en och samma gång allt svårare att få tag på samtidigt som bankerna alltmer aktivt försöker avskräcka allmänheten från att befatta sig med dem. Detta är, påpekar Edwards, väldigt intressant i ljuset av den negativa svenska reporäntan.

Svenska banker har förvisso ännu inte infört negativ ränta på sparkonton men detta kan, noterar Edwards, mycket väl snart komma att bli fallet. Om detta skulle inträffa blir det, givet den låga penningmängden, väldigt svårt för svenskarna att ta ut sina pengar från banken i någon högre omfattning. De flesta svenska sparare kommer då inte ha något val. De måste då antingen acceptera negativ ränta eller börja konsumera i stället för att fortsätta spara.

En sådan utveckling vore bra för bankerna som därigenom skulle kunna öka sina vinstmarginaler. Det vore därtill bra för staten, eftersom detta med stor sannolikhet skulle leda till ökad konsumtion och därmed också till ökade skatteintäkter. Det vore emellertid värdelöst för alla strävsamma svenskar som ser ett sparkapital som en väg till ökad frihet. I synnerhet då samma sparare i nuläget har väldigt goda skäl att dra sig för att investera på börsen.

Att det har kunnat bli så här beror på att svenskarnas tillit till såväl staten som bankerna har växt sig ohälsosamt stor. Svenskarna har litat till att man inom dessa institutioner inte bara vet vad man gör, utan att man därtill har allmänhetens bästa för ögonen.

Bankerna har kommit att ses som stabila och pålitliga, trots att samma banker är svågerkapitalistiska oligopolföretag med vårdslöst risktagande som affärsmodell. Staten har kommit att betraktas som en institution på medborgarens sida, trots att den ständigt svällande statsbyråkratin liksom alla svällande byråkratier alltmer kommit att bli sin egen främsta raison d'être. En statsbyråkrati som inte drar sig för att fullständigt köra över individen när detta råkar passa samma statsbyråkratis egna syften.

Tillvaron i ett kraftigt vänstervridet och centraliserat samhälle som Sverige blir inte sällan direkt tryckande för den som värderar sin frihet, självständighet och individualitet högt, i synnerhet som samma samhälle har långtgående indoktrineringsambitioner och genomsyras av en kollektivistisk one size fits all-filosofi. Den frihet man tar för given har till stora delar lagstiftats bort, och vad som (åtminstone på pappret) finns kvar av den vill andra ständigt ta ifrån en.

Den som är villig att kämpa i motvind kan emellertid på många sätt karva ut en frizon för sig själv och sina närmaste. Det finns mycket att säga om detta, och i den bästa av världar (eller rättare sagt, i en bättre av världar) hade den här bloggen kanske handlat betydligt mer om den saken. I stället har utvecklingen i Sverige varit sådan att bloggen under de senaste åren i stället som bekant kommit att domineras av andra frågor.

Jag skall försöka överlåta betydligt mer av den frågan till andra debattörer framöver, även om det är allt annat än säkert att jag kommer lyckas i den ambitionen. I fallet med Jim Edwards vill jag hur som helst påpeka (helt utan baktankar, om någon undrar) att ädelmetaller som guld och kryptovalutor som bitcoin erbjuder ett alternativ till den rävsax som staten och bankväsendet tillsammans försöker fånga dig som sparare i. Fiatvalutor i allmänhet och den svenska kronan i synnerhet är en fälla. Guld och bitcoin, däremot, erbjuder frihet och självständighet.

Ett annat bra sätt att placera sina pengar, åtminstone för den som har ett bostadslån, är att amortera. En pantsatt bostad är i praktiken en bostad som "ägaren" helt eller delvis hyr av banken. Därmed är samma "ägare" inte bara utlämnad till bankernas godtycke, utan därtill till politikernas och statens dito. Med ränteavdrag och penningpolitik kan politikerna såväl köpa din röst som tvinga bort dig från ditt hem.

Den som är satt i skuld är, med andra ord, definitivt inte fri. Den som däremot har amorterat av sina lån har också skakat av sig det korporativistiska systemets bojor. Därmed har man också lämnat den fallgrop i vilken den svenska vänstern försöker fånga hela medelklassen, i syfte att hindra den från att ta sig vidare.
DN1, DN2, Av1, SvD1

8 kommentarer:

 1. Staten hjälper även bankerna genom att förbjuda egna företagare att låna av sina egna företag.

  En egenföretagare som lyckats bygga upp en överlikviditet i sitt företag får enligt svensk lag ej låna privat av sitt eget företag. Istället sitter företagets överlikviditet på ett nollräntekonto hos banken.

  Samtidigt måste egenföretagaren med privat lånebehov gå till banken för att låna till en ränta på 2-4% beroende på lånetyp.

  Hade egenföretagaren kunnat låna av sitt företag till marknadsränta hade företaget gynnats då räntan varit högre än vad nollränta på banken gett.

  Egenföretagare hade gynnats då marknadsräntan denne betalat legat i de lägre regionerna, dvs lägre än snitträtnan.

  Samhället i stort hade också gynnats då bankerna hade fått större konkurrens.

  SvaraRadera
 2. Misstag nummer 1 som egenföretagare i Sverige är att ha s.k. överlikviditet. Som ägare ska man tömma sin rörelse på pengar i stället för att betala skatt. Verksamhetens nettoresultat ska stanna på noll. Var inte heller överlikvid privatekonomi. Investera istället privat i aktier, ädelmetaller, konst eller andra samlarföremål. Själv försöker jag ligga nära noll på bankkonton och gör de flesta inköp med kontanter.

  SvaraRadera
 3. Misstänker starkt att Jan Guillous gratisråd till regeringen för cirka ett år sedan snart blir verklighet: "Höj fastighetsskatten drastiskt!"
  Vilka andra vägar har en svensk regering att ta till nu?
  Dikeskörning blir det ändå men blindbockarna som styr kan kanske hålla oss på vägen ett tag till genom att tvinga medelklassen att skjuta på en tanklös nation.
  Lars-Erik Eriksson

  SvaraRadera
 4. Visst kan kort vara bra i många fall, men jag förvånas över hur många som i alla fall av "övervakning" säger sig vara helt orädda då de har rent mjöl i påsen som det heter.

  Frågan är ju bara vem som avgör vilket mjöl som är rent idag och imorgon.

  Likaså förvånas jag över hur alla, främst yngre, som hyllar det kontantlösa samhället samtidigt tycks ha så oerhört svårt att hantera sin egen ekonomi och alltid har mycket månad kvar i slutet av lönen. Att bara dra kortet är enkelt, men det ger också en mycket mer svåröverblickbar ekonomi då man sällan eller aldrig ser hur mycket pengar man faktiskt gör av med.

  Vore intressant att se en sammanställning på hur mycket pengar som fysiskt rånades förr mot hur mycket som digitalt rånas idag.
  Jag gissar att mer pengar hamnar i skumma personers fickor i dag än tidigare, då det är lättare och ofarligare att råna digitalt än fysiskt.

  //Per

  SvaraRadera
 5. Kommentarerna på det här inlägget gör mig glad. Än rinner det inte morotsjuice i alla svenskars ådror. :)

  SvaraRadera
 6. Hej.

  Vad jag är rädd för, sett på längre sikt, är att om tillräckligt många personer lyckas skapa sig handlingsfrihet utanför de korporativa systemen, så kommer expropriation att tillgripas. Inte enbart i den egentliga bemärkelsen, men i en utvidgad betydelse där stat och bankväsende (och myndigheter/stora företag) helt enkelt omöjliggör enskildas lösningar.

  Exempel: i en by där en släkting bor organiserade byalaget egen sophämtning och leverans till den kommunala tippen. Sorterat och finansierat av byborna själva. Då flera boende äger lämpliga fordon, och man ändå byter tjänster och gentjänster så var det inga problem.

  Kommunen bestämde då att boende och sommargäster måste abonnera på den kommunala sophämtningen och förbjöd privat dumpning på tippen/sopstationen. Som sista åtgärd stängdes tippen helt för privat bruk. Några vek ner sig, men andra har konsekvent börjat värma husen genom att elda upp allt brännbart (tänk allt utom betong, typ). Dumpning av trädgårdsavfall och rivningsmaterial har börjat dyka på skogsvägarnas vändplatser.

  Jag tror att vi kommer att få se långtgående inskränkningar av lagliga möjligheter att stå utanför, och ingen rätt att välja bort. Förhoppningsvis har jag fel.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 7. De långtgående inskränkningar vår kamratlige Rikard tar upp är redan "work in progress". AirBnB, UBER och andra sharing economy fenomen urholkar statens skattebaser (moms, arbetsgivaravgifter, företagsskatt etc etc) varför staten och hotade företag (hotell, taxi m.m.) nu filar på lagändringar för att "reglera" sharing economy. I Spanien blev det så poulärt att producera sin egen elektricitet med solpaneler att ENDESA och andra energibolag tappade så mkt i försäljning att de med lobbying fick Spanska staten att lägga på en 6% "skatt" på egenproducerad el. Denna skatt skall kompensera ENDESA et al för kapitalkostnader samt Spanska staten för förlorade momsintäkter på försäljning av el.

  SvaraRadera
 8. Du talar om det kontantlösa samhället, men håller fast vid en omodern (?) dikotomi: pengar på (bank)kort, eller pengar på sedlar.
  Att "ta ut sina pengar" var naturligtvis förr att gå till kassan och få papperslappar i handen.
  Nuförtiden kan man skaffa bort pengar från bankkonton på andra sätt än att... jag gissar att en favvo-formulering vore typ "komma med mössan i hand", och få sedlar.
  Man kan köpa allt möjligt online, inklusive guld (-depåer), (bit)coin, och kanske ffa annan valuta – vi skulle snabbt dra på erfarenheter från hyperinflationländer, sen finns andra länders banker, osv., osv.
  OK, allt detta, och mer därtill, finns, men är svensken trög?

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.