2015-10-28

Riskbanken


Bild lånad av "I fablernas land" (Twitter, Facebook)

Riksbanken meddelade idag att man lämnar räntan oförändrad, i stället för att sänka den (en höjning av den negativa reporäntan fanns över huvud taget inte på kartan). Det resulterade i ett antal korta artiklar som snabbt halkade långt ned i nyhetsflödet.

Detta är högst märkligt av flera skäl. För det första lät riksbankschefen Stefan Ingves antyda att en ytterligare sänkning av räntan ändå nog är att vänta. Detta trots att samme Ingves under samma presskonferens gick till hård attack mot hur politikerna har hanterat de skenande bostadspriserna. Han konstaterade, till synes helt utan ironi, att "det är för lätt att låna i dag och hushållen lånar för mycket".

För det andra underlåter flera analyser av dagens besked helt att nämna att Stefan Ingves på samma presskonferens lät meddela att Riksbankens stödköp av statsobligationer skall utökas med 65 miljarder kronor. Detta utöver det befintliga målet att under 2015 köpa statsobligationer för totalt 135 miljarder kronor.

Bara det tidigare målet motsvarar, med Riksbankens egna ord, "ungefär 20 procent av den utestående volymen av nominella statsobligationer i svenska kronor på den svenska marknaden". Utöver detta lät Riksbanken tidigare i oktober meddela att man överväger att köpa upp kommunobligationer för runt 50 miljarder kronor.

Vad detta innebär är att Riksbanken trycker stora mängder pengar, något som man med en eufemism valt att kalla "kvantitativ lättnad" eller "quantitative easing" (QE). Detta är en desperat metod som flera centralbanker allt sedan finanskrisen tagit till, eftersom de drastiska räntesänkningar som föregått QE-programmen inte fått de effekter som de enligt gängse ekonomiska modeller borde ha fått.

Metoden är experimentell, dess effekter är omdebatterade, det råder ovisshet om huruvida den över huvud taget fungerar och den kan visa sig få negativa konsekvenser längre fram. Vad som däremot står klart är att centralbankerna på detta sätt låtit av staten tryckta pengar fullkomligt regna över finanssektorns aktörer.

Detta är vad Riksbanken utan att darra på manschetten ägnar sig åt i stor skala, allt för att desperat försöka nå ett allt överordnat inflationsmål. För att nå detta mål är man villiga att såväl låta sedelpressarna gå varma som att elda på en extremt farlig överhettning av bostadsmarknaden. Detta i ett läge när statens finanser försämras i snabb takt, och Sverige definitivt inte har råd med någon sprucken bostadsbubbla.

Dessa frågor lyser emellertid nästan helt med sin frånvaro i den svenska samhällsdebatten. Bostadsbubblan påstås inte sällan vara en myt, och medvetenheten om QE-programmen tycks nästan vara obefintlig. I den mån de alls diskuteras brukar USA framhållas som ett lyckat exempel. En snabb titt på hur den amerikanska statsskulden utvecklats sedan finanskrisen säger en hel del om bristen på substans i det argumentet.


Radio Mises om bank- och finanssystemet. Rekommenderas!

DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3

3 kommentarer:

 1. Det lustiga med QE är att den fördelningspolitiska kritiken av den har kommit från HÖGER. Det är personer som hör till den högra sidan av republikanerna som kritiserar QE.

  Stanley Druckenmiller (jobbat ihop med George Soros i Quantum Funds) om Q.E. "the greatest redistribution from the poor and the middle class to the rich ever". Och nu gör vi samma sak i Sverige...

  SvaraRadera
 2. Tack för länken till Mises.
  Mycket intressanta timmar.

  SvaraRadera
 3. Lotta: som jag uppfattar tea party och tex konservativa libertarianer i USA, så tycker inte jag alls det är konstigt, då de är småföretagare, de vet att korruptionen genom demokraternas politik gynnar globalisternas mega företag, samt bolag som drivs av politikernas svågrar...

  Socialister=demokrater, storföretag, mot medelklassen, importerar väljare

  konservativa libertarianer=småföretagare, medel klass,nationalister,för sund ekonomi, för liten stat osv

  Ganska givet vem som ogillar en osund ekonomi, byggd på dåliga lån och krediter.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.