2015-10-25

Investera i silver?

Investeringar i silver och guld är på flera sätt jämbördiga. Priserna på båda dessa ädelmetaller tenderar att röra sig åt samma håll, och sett över tid tenderar förhållandet mellan dem att (åtminstone sedan 80-talet) hålla sig på en relativt stabil nivå.

Jämfört med guld har emellertid silver två stora nackdelar. För det första är kostnaden för ett gram guld avsevärt högre (i skrivande stund över 70 gånger så hög) som kostnaden för ett gram silver. Rent praktiskt innebär detta att en investering i silver blir avsevärt tyngre och mer skrymmande.

Silvrets andra stora nackdel är att det (till skillnad från guld) är belagt med moms. Detta är precis lika orimligt som om man hade behövt betala moms vid köp av utländsk valuta eller aktier, men är dessvärre likväl ett faktum. För en privatperson som vill investera i silver betyder detta att priset på metallen måste stiga med 25 procent, bara för att man inte skall gå med förlust. Först vid större prisuppgångar än så har man möjligheten att faktiskt också gå med vinst.

(Observera att det emellertid går att komma runt momsen genom att köpa sitt silver i till exempel Estland, som har ovanlig men föredömlig lagstiftning på området.)

Detta väl sagt har silver också potential. När priset på guld mitt under brinnande eurokris rusade i höjden 2011, gick priset på silver upp ännu mer. Initialt släpade prisökningen på silver efter prisökningen på guld, men tog sedan kraftig fart och närmast "överkompenserade" för den initialt sena uppgången. Efter viss instabilitet och nedgång stabiliserade sig därefter priset på silver jämfört med priset på guld igen.

Sett mellan till exempel 2010 och 2011 var därför prisökningen på silver så stor att den som hade investerat i silver i stället för guld hade vunnit på detta, trots silvermomsen. Vad mer är, det finns analytiker som hävdar att detta inte var någon slump. Priset på silver tenderar att följa priset på guld, menar de, fast med skillnaden att silvret ofta släpar efter guldet. När silvret med viss fördröjning följer efter en förändring i priset på guld, sker emellertid denna justering ofta väldigt snabbt.

Detta är intressant eftersom silver, enligt detta sätt att se på saken, just nu är kraftigt undervärderat. Förhållandet mellan priset på guld och priset på silver har helt enkelt blivit ovanligt högt. Detta är inte helt ovanligt, men när förhållandet mellan priset på guld och priset på silver tidigare blivit så stort som idag, har detta också tenderat att följas av en en kraftig uppgång i priset på silver.

Under de senaste 20 åren har förhållandet mellan priset på guld och priset på silver endast varit så stort som idag vid tre tillfällen. Den som köpte silver vid dessa tillfällen fick då se sin investering öka kraftigt i värde under de prisuppgångar som följde. Detta var med råge tillräckligt för att gå med vinst, trots momskostnaden.

Detta är naturligtvis ingen garanti för någonting över huvud taget. Under motsvarande period har priset på silver varierat kraftigt även vid andra tillfällen, och de analytiker som hävdar att förhållandet mellan priset på guld och silver just nu förebådar en ökning övertolkar måhända bara statistiken. Det är emellertid ett intressant samband, som det inte skadar att ha klart för sig om man överväger en investering i ädelmetaller.

Tidigare i ämnet:
Investera i guld?

För övrigt innehåller enkronor präglade mellan 1952 och 1968 40 procent silver (totalt cirka tre gram), och är således värda avsevärt mer än en krona. Den som får en sådan i växel kan med fördel spara eller sälja den.

2 kommentarer:

 1. Två saker skiljer guld och silver. Guld är nästan uteslutande en monetär metall, silver är även en industriell metall.

  Guld bryts i gruvor vars primära metall är just guld och av de ca 90 miljoner oz som bryts per år så ersätts bara 50-60% i form av nya reserver, vilket är bra för priset på sikt. Silver är ofta en biprodukt från guld/koppar/zink/bly-gruvor och om silvret säljs för 10 eller 20 USD/oz är inte avgörande för gruvans lönsamhet. Dvs dessa producenter kan sälja silver långt under brytkostnaden hos rena silvergruvor.

  Tills vidare så föredrar jag guld före silver.

  SvaraRadera
 2. Att värdet är lägre på silver kan väl också vara en fördel när zombiesarna väl kommer, det är svårt att växla in stora summor guld, lättare då med flera små silvermynt.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.