2015-11-03

De dolda skatternas tyranni

Vid årsskiftet kommer ett flertal skatter att höjas. Dessa skattehöjningar lär, om ingen sätter stopp för det vansinne som pågår, följas av fler. Statens utgifter kommer nämligen trots dessa skattehöjningar att under 2016 kraftigt överstiga inkomsterna. Vad mer är, Sveriges kommuner och landsting har varnat för att kraftiga kommunala skattehöjningar också är att vänta under de närmaste åren.

Det är därför ännu en gång värt att påminna om att de svenska skatterna inte bara är höga, utan till stor del också dolda. Den som på pappret tjänar 20 000 kr varje månad, har i själva verket en månadslön på 26 284 kr. Av detta belopp försvinner emellertid 6 284 kr (31,42 procent av den officiella bruttolönen) varje månad i form av en dold löneskatt med det missvisande namnet "arbetsgivaravgift"*, utan att arbetstagaren ofta ens är medveten om att detta har skett.

Detta innebär, annorlunda uttryckt, att arbetstagaren i fråga har betalat närmare 24 procent i skatt, redan innan någon skatt officiellt har tagits ut över huvud taget. Därefter tillkommer inkomstskatt, vilket i en genomsnittlig kommun innebär att löntagaren i exemplet ovan måste betala ytterligare 4 218 kr.

Officiellt har därmed löntagaren i fråga betalat 4 218 kr av 20 000 kr i skatt, vilket motsvarar en till synes låg skattesats på ungefär 21 % (betydligt lägre än den kommunala skattesatsen, tack vare jobbskatteavdraget). I själva verket har emellertid en lön på 26 284 kr beskattats med totalt 10 502 kr. Skattesatsen är därmed i realiteten 40 %, eller nästan dubbelt så hög som lönebeskedet låter påskina.

Beskattningen har emellertid inte upphört. När vad som återstår av lönen konsumeras kommer ytterligare dolda skatter tas ut i form av moms. Denna dolda beskatttning varierar med vad som konsumeras. I normalfallet uppgår momssatsen emellertid till 25 %, vilket innebär att 20 % av konsumentpriset utgörs av skatt. Det viktigaste undantaget är boendekostnader, på vilka ingen moms alls tas ut.

De svenska hushållen lägger i genomsnitt ungefär en femtedel av sin disponibla inkomst på boendet. Av de 80 % av den disponibla inkomsten som återstår, kommer emellertid i normalfallet så gott som allt momsbeskattas då dessa pengar konsumeras. Ibland kommer denna momssats vara lägre än 25 %, på annan konsumtion är beskattningen emellertid betydligt högre då punktskatter tillkommer.

Om vi ignorerar dessa skillnader och räknar med att återstoden av lönen läggs på konsumtion av varor med en momssats på 25 %, innebär detta emellertid att återstoden av lönen beskattas med 20 % av 80 % av 15 782 kr (det belopp som återstår efter arbetsgivaravgift och inkomstskatt). I vårt exempel innebär detta en ytterligare beskattning på 2 525 kr, vilket innebär att sammanlagt 13 027 kr har tagits ut i skatt. Totalt uppgår skattesatsen därmed till 49,6 %.

I tabellen nedan återupprepas samma beräkning för ett antal andra lönenivåer. Som synes är den som tror att skatten i Sverige uppgår till ungefär 30 % grundlurad. Detta är inte bara hela poängen med de dolda skatterna, det är därtill hela socialdemokratins essens.

* En del hävdar att arbetsgivaravgiften inte är någon skatt på arbete, eftersom den rent bokföringstekniskt betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar emellertid även in inkomstskatten, varför skattesatsen på arbete i så fall är noll procent. En snabb titt på den offentliga sektorns inkomster vederlägger emellertid denna teori tämligen omgående.

Lön (kr)Officiell skatt (%)Löneskatt (%)Total skatt (%)
20 00021,140,049,6
22 00021,840,550,0
24 00022,340,950,4
26 00022,841,350,7
28 00023,241,650,9
30 00023,641,951,2
32 00024,142,351,5
34 00024,642,651,8
36 00025,042,952,1
38 00026,343,952,9
40 00027,644,953,7
42 00028,845,854,5
44 00029,846,655,1
46 00030,847,355,8
48 00031,748,056,3
50 00032,548,656,9

Läs även:
Nima Sanandaji
DN1, DN2, SvD1