2015-11-07

Hög tid att börja bete er som vuxna, politiker!

Migrationsverket har slut på platser. Detta budskap återkommer just nu i artikel efter artikel. Migrationsverket säger sig behöva 50 000 tältplatser idag – "inte i morgon eller i nästa vecka" – för att undvika att gatorna fylla asylsökande utan någonstans att bo.

Av dessa 50 000 platser ser i nuläget emellertid bara 4 000 ut att kunna bli verklighet. Samtidigt anländer i snitt långt över tusen asylsökande till Sverige varje dag. Med nuvarande asyltryck på Sverige innebär detta att över 70 000 personer kommer att söka asyl i Sverige, bara under de 54 dagar som återstår av 2015. Fortsätter denna utveckling kommer därefter närmare en halv miljon människor att söka asyl i Sverige under 2016.

Detta kommer inte bara innebära skriande bostadsbrist, det kommer också att innebära kraftigt ökade offentliga utgifter. De asylsökande som nu kommer till Sverige kommer att behöva vänta i över ett år på att få sina ansökningar prövade. Av dem som får stanna kommer därefter (såvida inte en hel flock av heliga kor slaktas) fortfarande hälften att vara arbetslösa sju år efter beskedet.

En sådan utveckling vore förödande för Sverige. Att påpeka detta är inte alarmism, det är en nykter observation av en vansinnig politik. Om politikerna inte snart gör någonting radikalt och medialt kontroversiellt, kommer det att vara ett laglöst och skuldsatt Sverige där kåkstäderna växer som svampar ur jorden, och där kraftigt höjda skatter går till att finansiera en kraftigt försämrad välfärd, som går till val 2018. Utgången av ett sådant val skulle bli mycket oviss, men sannolikheten för att den traditionella svenska blockpolitiken skulle överleva det lär vara försumbar.

För att undvika att såväl ruinera Sverige som marginalisera de egna partierna, kommer Socialdemokraterna och Moderaterna (utan miljöpartistisk eller centerpartistisk inblandning) långt före valet 2018 tvingas komma överens om att i princip stoppa all asylinvandring till Sverige. En sådan överenskommelse må bryta mot en eller annan internationell konvention som de flesta EU-länder utan att straffas systematiskt bryter mot, men det spelar ingen roll. Sverige har i sammanhanget ingenting att skämmas för. Vi har gjort allt andra länder och internationella organisationer kan kräva av oss, och långt mycket mer därtill.

Såväl inom Moderaterna som Socialdemokraterna inser man förmodligen detta, men likväl försöker man in i det sista undvika att fatta ett sådant beslut. I stället sätter man sitt hopp till ett gudomligt ingripande som aldrig kommer att infinna sig. Till slut kommer verkligheten emellertid att bryta igenom förnekelsens barriärer, och då om inte förr kommer de att tvingas agera.

Det smarta vore att göra detta nu, snarare än om ett eller två år. Det kommer naturligtvis att vara obekvämt för stunden, men genom att inte låta situationen urarta fullständigt kommer man såväl kunna rädda den svenska ekonomin som (vilket måhända är viktigare för dem) säkra de egna partiernas fortlevnad. Som bonus kommer övriga länder dessutom till slut behöva ta det där större ansvaret som de svenska politikerna under flera års tid gaggat likt koffeinstinna papegojor om.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Exp1, Exp2, Exp3, SVT1