2015-11-08

Åsa Romson - idealist, vice statsminister och oppositionspolitiker

Efter att regeringspartiföreträdaren Magda Rasmusson tidigare i veckan valde att ifrågasätta Morgan Johanssons uttalande om att Sverige inte längre kan garantera asylsökande tak över huvudet, var det idag Morgan Johanssons ministerkollega och tillika vice statsminister Åsa Romsons tur att leka oppositionspolitiker. När Åsa Romson i en intervju med Sveriges Radio fick frågan om hon håller med Morgan Johansson, svarade hon med följande ord.
"Jag håller med om att Migrationsverket när dom drar i, i varningsklockorna och säger att dom är oroliga, för att dom har svårt att, och, eh, ge, eh, tak över huvet om det skulle un... kommande veckan komma väldigt många nyanlända, då ska man ta den oron på allvar."
Vad Åsa Romson därmed gör är att försöka bagatellisera Morgan Johanssons budskap, utan att att rent tekniskt säga emot honom. Romson försöker reducera Migrationsverkets och Johanssons desperata rop på hjälp till en oro. Inte, märk väl, en oro inför inför framtiden, utan en oro inför den kommande veckan. En oro som enligt Romson därtill bara är relevant om det skulle komma väldigt många.

När hon strax därefter får en följdfråga om hur hon ser på att "Sverige" (det vill säga den regering hon är vice statsminister i) skickar ut signaler om att Sverige inte längre kan garantera asylsökande tak över huvudet, undviker hon ännu en gång att svara på den fråga som ställs. I stället "svarar" hon att det är rätt att Migrationsverket larmar.

Hon undviker med andra ord ytterst omsorgsfullt att ställa sig bakom Morgan Johansson, och bidrar således ännu en gång till att undergräva såväl en ministerkollega som regeringen. Därtill påpekar hon att det inte är något problem att det kommer många asylsökande, eftersom "Europa som helhet klarar definitivt, eh, av detta om man kan samarbeta bättre också säkerställa att, att fler i Europa kan erbjuda, eh, möjligheter för, för asylsökande att, att etablera sig".

Frågan gällde emellertid inte Europa, den gällde Sverige. Vad Åsa Romson säger är att Sverige skall fortsätta på den inslagna linjen, trots att resultaten att blivit det svenska samhället fullständigt övermäktiga, eftersom Europa som helhet kan hantera situationen om de asylsökande fördelas jämnare mellan Europas länder. Det faktum att den svenska extrema linje som Åsa Romson med näbbar och klor kämpar för bidrar till att en sådan omfördelning inte kommer till stånd, bekymrar uppenbarligen inte Sveriges vice statsminister.

Miljöpartiet har därmed ännu en gång visat att man är ett extremistparti som inte har någonting i en regering att göra. Man har inga svar, man ägnar sig åt önsketänkande och verklighetsflykt, man producerar självmotsägelser på löpande band och man motarbetar aktivt den regering man är en del av.


DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Exp1, Exp2, Exp3, SVT1, SVT2, SVT3