2016-03-12

Något om det socialdemokratiska solidaritetsbegreppet

Socialdemokraterna håller i dagarna kommunkonferens i Örebro och slagorden är i vanlig ordning offentlig sektor, bidrag och omfördelningspolitik. Med socialdemokratiskt språkbruk kallas detta för "samarbete och solidaritet". Innebär då detta att solidaritet är något som utmärker socialdemokratiska politiker?

Svaret på frågan är nej. Socialdemokratiska karriärister utmärker sig varken för sina donationer till välgörande ändamål eller de timmar de lägger på att arbeta ideellt i soppkök, de utmärker sig för sina höga löner, sina generösa arbetsförmåner och sin ovilja att leva som de lär. Detta gäller inte bara folkvalda och ministrar, det gäller också fackpampar, SSU:are och ledare för socialdemokratiska tankesmedjor och förlag.

Skattemedel i form av partibidrag och de ersättningsnivåer som politiker har beviljat sig själva räcker för att bekosta åtskilliga solidaritetsvurmande socialdemokraters dyra vanor. Att politikerna i praktiken har outsorcat den av skattebetalarna finansierade a-kassan till den fackliga grenen av det socialdemokratiska maktkonglomeratet, medför dessutom att ännu fler socialdemokrater kan hållas med höga löner tack vare medlemsavgifter.

Utöver detta finns ett stort antal så kallade ideella föreningar som till exempel Hyresgästföreningen och HSB. Dessa vill gärna själva utmåla sig som en del av ett civilsamhälle, men saknar egentlig folklig förankring och är i realiteten en del av det socialdemokratiska partiet. Föga förvånande leds även dessa av socialdemokrater med höga löner.

Som om detta inte vore nog kontrollerar Socialdemokraterna helt eller delvis därtill ett flertal stora företag, till exempel Swedbank, Folksam, KF, OKQ8, AMF Pension och Riksbyggen. Dessa företag omsätter stora belopp, inte minst för att många ur arbetarklassen av hävd är kunder i dem (de ofta dåliga villkoren till trots). Föga förvånande blir resultatet att ännu fler trogna socialdemokrater får chansen att leva det ljuva livet.

Det är dessa socialdemokrater du hör när du i TV-debatter, valrörelser och på politiska manifestationer hör socialdemokrater tala om vikten av solidaritet. Vad de menar med detta är att du skall vara solidarisk. Vad de menar med detta är att du skall betala. Vad de menar med detta är att frukterna av ditt arbete skall omfördelas till andra.

Vad de menar med detta är att de har för avsikt att först ge bort dina pengar – och därefter belöna sig själva med en rejäl lön för besväret. Det finns många ord som på ett bra sätt beskriver företeelsen i fråga, men "solidaritet" är definitivt inte ett av dem.


Rekommenderad lyssning: Torbjörn Elensky i Studio Axess

DN1, SvD1, SvD2, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Exp1, Exp2