2016-04-28

Om beskattning, bidrag och moral

På sidan 131 i vårbudgeten återfinns en tabell över hur många människor mellan 20 och 64 år som är, har varit och förväntas vara beroende av "vissa ersättningssystem" (det vill säga bidrag) för sin försörjning mellan 2008 och 2020.

Att denna siffra år (som för övrigt inte inkluderar till exempel studerande) år 2020 förväntas uppgå till 980 000 personer väckte nyligen viss uppmärksamhet. Vad som däremot inte väckt lika stor uppmärksamhet är att motsvarande siffra för 2015 var 903 000 personer.

Då antalet individer i detta åldersintervall förra året uppgick till 5 664 000 personer, levde med andra ord närmare 17 procent av befolkningen i arbetsför ålder på bidrag. Av dessa är naturligtvis vissa fysiskt eller psykiskt inkapabla att arbeta, men i grova drag ger siffran en ganska bra fingervisning om den faktiska arbetslösheten. I bjärt kontrast till detta står den officiella arbetslösheten, som för närvarande uppgår till endast 7,7 procent.

Dessa bidrag finansieras med de skyhöga skatter som den minoritet av befolkningen som faktiskt arbetar betalar. Utöver detta försörjningsansvar får de förvärvsarbetande skattebetalarna naturligtvis även finansiera den offentliga sektorns övriga utgifter. Till dessa hör bland annat sjukvård, skola, pensioner, bistånd, medeltidsvärldar, kvacksalveri, FN-diplomaters lyxliv, stöd till vänsterextremister, bidragsfusk, intifador, bidrag till islamistiska föreningar och terrorrekrytering.

Det är av denna anledning den debattartikel av städföretagaren Rose-Marie Stedt Johansson som Expressen publicerade i måndags är så intressant. Stedt Johansson konstaterar krasst att många arbetslösa som erbjuds ett jobb helt enkelt väljer att inte ta det. Trots detta kan de uppenbarligen utan några större problem fortsätta inkassera de ytterst generösa bidrag som finansieras genom ett drakoniskt skattetryck.

Ett sådant system är varken rättvist eller solidariskt, ett sådant system är perverst. Vad som gör det hela ännu mer perverst är att debatten om de groteska missförhållanden som bland annat Stedt Johansson pekar på lyser med sin frånvaro. Detta samtidigt som debatten om skatteplanering och skatteflykt är både högljudd och i allra högsta grad levande.

Uppenbarligen anses det med andra ord vara mer förkastligt att försöka behålla de pengar man själv har arbetat ihop, än att tvinga andra att stå för sin försörjning då man själv är för lat för att ta ett jobb. Detta säger ganska mycket om vilken moraliskt korrupt ideologi socialismen är.

Läs även:
Motpol, Eric Erfors
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, Ex1, Ab1, Ab2, SR1

2 kommentarer:

  1. En intressant passus ang städföretaget en arbetsförmedlare kommenterade det hela på expressens fejjansida och berättade att hon skickat massor med mail till företaget med arbetslösa som passar på den profil de angett på önskad personal utan att ens företaget har öppnat mailen. Företagarens förklaring var att den person de hade angett som kontaktperson hade slutat och att därför mailen inte hade lästs. Man måste vara väldigt oprofessionell som företagare om man behöver rekrytera personal och anger en person som ska sluta som kontaktperson i rekryteringsprocessen. Att sedan gråta ut i media för att det går fel är ännu värre.

    Susanna Svensson

    SvaraRadera
  2. En forskare vars namn jag inte minns sade redan för 15-20 år sedan att svensk arbetslöshetsersättning och arbetsförmedling uppenbarligen inte handlar om att hjälpa folk att överleva mellan två jobb. Det handlar om att hålla en viss "kvalitet" på de jobb som finns.
    "Tillräckligt" bra betalt, "tillräckligt" intressant, inte för betungande ...

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.