2016-06-05

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Under det tidiga 1900-talet upprättade Nederländerna ett register över medborgarnas trostillhörighet, då man ville säkerställa att var och en blev begravd i enlighet med sin religiösa övertygelse. Efter att Nederländerna 1940 ockuperades av Tyskland kunde nazisterna med hjälp av detta register enkelt spåra upp landets judar, vilket kan förklara varför betydligt färre av dessa överlevde än i många andra länder

Lärdomen av det nederländska exemplet är att även register upprättade med de bästa av avsikter kan visa sig väldigt farliga om de kommer i orätta händer. Detta har emellertid inte den svenska staten tagit till sig. De omfattande svenska registren över medborgarnas personnummer, bostadsadresser, inkomster och passfoton vore i många andra länder någonting otänkbart.

Att dessa uppgifter är offentliga, och därmed kan begäras ut av vem som helst genom ett telefonsamtal till Skatteverket, gör dessutom Sverige till ett paradis för identitetstjuvar och andra kriminella. Att vi så obekymrat finner oss i detta är en skrämmande påminnelse om hur effektivt det socialdemokratiska maskineriet har tvingat folket till systemunderkastelse.

Ett dagsaktuellt exempel på detta är PKU-registret. I detta, som upprättades i forskningssyfte, har sedan 1975 blodprov från alla nyfödda sparats. Efter genombrottet för DNA-sekvensering insåg dock polisen att staten i med detta register satt på en potentiell guldgruva, varför PKU-registret i slutet av 1990-talet börjades användas även i samband med brottsutredningar.

I samband med utredningen av mordet på Anna Lindh kom detta till allmänhetens kännedom, vilket föranledde en mindre skandal. Reglerna skärptes då något och registret har sedan dess aldrig använts för polisiärt arbete. Fortsatt sådan användning har dock hela tiden varit möjligt, bara polisen först fått en domstols godkännande.

Detta finner regeringen idag uppenbarligen otillräckligt, varför den nyligen tillsatte en utredning om huruvida polisen kan få utökad tillgång till registret. Än så länge kvarstår emellertid de gamla reglerna, enligt vilka alla har rätt att få sitt blodprov i PKU-registret destruerat eller anonymiserat.

Du bör utnyttja dig av denna möjlighet innan det är för sent. Du bör dessutom se till inte heller dina omyndiga barn kvarstår i registret. Anledningarna till detta är många, och förtjänar i många fall en längre filosofisk utläggning, men till de viktigare hör följande:
  1. För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  2. För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  3. För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  4. För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  5. För att register kan missbrukas.
  6. För att register alltid kommer att missbrukas.
Om regeringen får som den vill kommer i en nära framtid möjligheten att gå ur PKU-registret med allra största sannolikhet att försvinna. Har du omyndiga barn är du skyldig dem att tillse att de slipper kvarstå i registret, och är du intresserad av ditt eget bästa ser du också till att gå ur själv.

Att gå ur är enkelt, det enda du behöver göra är att fylla i en blankett och skicka in denna till Regionalt biobankscentrum. Den blankett du skall skicka in för att själv gå ur återfinns här. Observera att denna inte gäller omyndiga barn, för vilka en annan blankett skall användas. (Mottagaradress återfinns i blanketterna.)

Läs även:
Den hälsosamme ekonomisten


PKU-registret diskuterades även i dagens avsnitt av radio bubb.la.

NSk1, LT1, Ab1