2016-09-11

Om ålderstester, felmarginaler och rättssäkerhet

Frågan om ensamkommande asylsökandes ålder har länge utgjort en av de frågor runt vilken samhällsdebatten drabbats av total låsning. Idag tycks dock bubblan en gång för alla har spruckit, varför de debattörer som länge hävdat att fyrtioåringar varit barn nu febrilt försöker retirera utan att fullständigt tappa ansiktet.

Även nu, med denna surrealistiska fars till synes slutligen lagd till handlingarna, förmår emellertid inte den dysfunktionella samhällsdebatten komma till pudelns kärna. Frågan om ålderstesternas felmarginaler återkommer nämligen fortfarande titt som tätt i debatten, men detta utan någon som helst diskussion om vad detta egentligen innebär.

Risken för att en underårig felaktigt bedöms vara 18 år eller äldre framställs fortfarande som ett stort problem. 18-åriga ensamkommande kastas dock inte ut ur landet hals över huvud, trots att detta ofta är den outtalade implikationen. Tvärtom kommer de beviljas asyl – om de bedöms ha asylskäl.

Vad som lockat så många att ljuga om sin ålder är bland annat att deras möjligheter till asyl då blir goda, även om de saknar asylskäl. Det "värsta" som kan hända om någon felaktigt bedöms ha ljugit om sin ålder blir därmed att såväl asylrätten som Internationella Konventioner™ upprätthålls.

Med andra ord innebär en felaktig åldersbedömning inte några förödande konsekvenser. Att en asylsökande utan asylskäl får avslag är naturligtvis tråkigt för vederbörande. Det innebär emellertid inte att någons rättigheter åsidosätts.

Att frågan om ålderstester blivit så infekterad beror på att många aktivister och debattörer tyckt det har har varit bra att så många utan asylskäl beviljas asyl. Ålderstester har däremot aldrig inneburit någon ökad risk för en rättsosäker hantering. Tvärtom är det rådande ordning, det vill säga en ordning som premierar fusk, som är högst tvivelaktigt ur rättssäkerhetssynpunkt.
Syd1

3 kommentarer:

 1. Bedöm de som inte vill medverka till åldersbedömning till att vara 22 år. Då kommer de frivilligt att medverka till alla tester.

  SvaraRadera
 2. Dessutom har gruppen ensamkommande ansetts tillhöra en "utsatt grupp"(TM) enligt socialistisk maktanalys. Tillhör man en "utsatt grupp"(TM) så följer med detta en rad privilegier som inte skattebetalare i gemen kan förvänta sig, eftersom de inte tillhör denna utsatta grupp, men ska betala för den.

  Vad gäller ålderstester så kommer även fortsättningsvis vuxna att klassas som barn eftersom generösa tolkningar av osäkerhetsfaktorerna kommer att tillämpas. Orsaken finns i stycket ovan, om ni inte redan förstått logiken.

  SvaraRadera
 3. Rätt många kommentarer åkte rakt ned i papperskorgen den här omgången. Om din kommentar inte dök upp här, här är några tips till nästa gång:

  * Kasta inte invektiv omkring dig. Den ende som får göra det på denna blogg är jag, och då endast undantagsvis.

  * Harva inte om samma saker om och om och om och om och om och om igen. Det är tråkigt. Jag blir uttråkad. Dessutom tar andras sympati för genomförgrämda människor alltid förr eller senare slut.

  * Kommentera inte bara för att du älskar ljudet av din egen röst.

  * Trolla inte. Just don't.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.