2018-02-06

Köp boken vänstern inte vill att dina barn skall läsa!


Tidigare idag blev satirtecknaren Martin Jacobsson informerad att Kickstarter hade stoppat hans insamling för att trycka Boken om den lilla röda hönan. Motiveringen som angavs var minst sagt underlig, men gav en tämligen tydlig fingervisning om att någon eller några av det fria ordets många fiender hade föresatt sig att kväva projektet i dess linda.

Kickstarter har sedan dess tvingats medge att de gjort fel, men för dem har tåget redan gått. Precis som i ett annat nyligen uppmärksammat fall har insamlingen nu flyttat till en annan plattform, och under tiden har Streisandeffekten lett till att insamlingen blivit en succé. Det finns tre uppenbara lärdomar att dra av detta.

Den första av dessa är att man bör tänka sig för både en och två gånger innan man anlitar Kickstarter. Den andra är att det fria ordets fiender är både mäktiga och välorganiserade. Den tredje är att det lönar sig att hänga ut företag som Kickstarter när de agerar på detta sätt.

Att Kickstarter stoppar kampanjer som Martins beror på att företaget tror sig kunna tjäna pengar genom att stryka gap- och skrik-vänstern medhårs. När agerandet i stället leder till uteblivna intäkter och dålig publicitet undergrävs driftkrafterna för att vidmakthålla denna policy.

Martins bok är dock angelägen som sådan, alldeles oavsett formerna för gräsrotsfinansieringen. Sagan om den lilla röda hönan (som sedan tidigare finns i animerad form) är en sedelärande berättelse som talar direkt till barns känsla för rättvisa. Detta är viktigt av den enkla anledningen att barns sinnen blivit till ett slagfält i den Kulturkampf den postmoderna vänstern bedriver mot oss.

Exemplen på dessa är oräkneliga, men ett särskild anmärkningsvärt sådant blev vi häromveckan varse om genom en ledare i Smålandsposten. I denna berättas om hur Skolinspektionen i en rapport oroas över att inte alla vaktmästare, städare och bespisningsanställda på landets förskolor aktivt deltar i det så kallade värdegrundsarbetet, och därför riskerar att utsätta barn för av den postmoderna vänstern oönskade normer.

Att dagisbarn skall skolas i postmodernt tankegods finns inskrivet i skollagen. Det är med andra ord ett synnerligen ogenerat indoktrineringsarbete som pågår, därtill ett sådant understött av statens våldsmonopol. En del finner måhända detta helt i sin ordning, men den som inte vill låta sina barns världsbild formas av vänsterextremister gör med fördel motstånd. Ett utmärkt första steg är att köpa Martins bok.