2014-02-19

Liberalism / islamism


Moderate riksdagsmannen Abdirizak Waberi skriver på sin hemsida om "liberalismens död" i Egypten. Med detta åsyftas militärkuppen som störtade den islamistiske presidenten Mursi.

Det finns mycket att säga om den egyptiska militärens maktövertagande, men att som Waberi antyda att han själv står på liberalismens sida är ett hån mot allt vad liberalismen står för. Waberi har varit ordförande för Islamiska förbundet. Detta förbund har inte bara en lång historia av islamistisk och synnerligen icke-liberal verksamhet, det är också – precis som expresident Mursi – en del av det muslimska brödraskapet.

Waberi anser att mannen är familjens överhuvud, är för månggifte och säger sig vilja leva i en stat styrd av sharialagar. Waberi håller sig med andra ord inte bara med åsikter djupt oförenliga med det moderata partiprogrammet, han är dessutom emot det sekulära samhället.

Waberis tal om "liberalism" är således ett rent skämt. Ett ännu större skämt är det faktum att Waberi sitter i Riksdagen för Moderaterna. Att Waberi med allt vad han står för sitter i Riksdagen samtidigt som partiet han representerar vill utesluta kommunpolitikern Björn Schaerström är närmast surrealistiskt.

Anledningen till att Waberi sitter i Riksdagen är emellertid knappast att Moderaterna finner honom en lämplig kandidat eller god förkämpe för partiets värderingar. Anledningen till att Waberi sitter i Riksdagen är att Moderaterna räknar med att på detta sätt nå "nya väljargrupper".

Bakom denna vackra eufemism döljer sig en cynisk förhoppning att man, genom att anlita en islamist som Waberi, skall förmå andra med liknande värderingar att lägga sina röster på partiet. Därtill finns naturligtvis möjligheten att nå "nya väljare" som är väldigt dåligt förankrade i den svenska politiska debatten, men för vilka Waberi är en auktoritetsfigur.

Om inte detta är att "fiska i grumliga vatten" vet jag inte vad som är det, men vad värre är, detta är ett flagrant exempel på en kolonial attityd gentemot muslimer. Muslimer kan inte, tycks Moderaterna mena, hållas till samma standarder som andra. Och därefter slår Fredrik Reinfeldt sig för bröstet och sätter sig till doms över andras människosyn.

Värt att notera är för övrigt att Waberis efterträdare på posten som ordförande för Islamiska förbundet heter Omar Mustafa. Sossarnas hantering av Mustafa var förvisso ett fiasko av episka proportioner, men när röken hade lagt sig hade Mustafa fått lämna den socialdemokratiska partistyrelsen. Waberi, å sin sida, sitter fortfarande kvar i Riksdagen.


DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7