2014-02-18

Skattefinansierad islamism

Per Gudmundson skriver idag om hur Islamiska Förbundet i Sverige, studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges unga muslimer ännu en gång väljer att bjuda in islamister till ett av sina arrangemang.

Dessa organisationer får bidrag av svenska staten. Dessa organisationers företrädare anlitas ofta av media som representanter för muslimer i Sverige. Dessa organisationers företrädare representerar såväl Miljöpartiet som Moderaterna i Riksdagen. Sist men inte minst blev en företrädare för en av dessa organisationer invald, om än bara kortvarigt, i Socialdemokraternas partistyrelse.

Islamiska Förbundet driver även Stockholms moské. Imamer vid denna moské har blivit påkomna med att stödja månggifte, hävda att en en kvinna inte får neka sin man sex ens om han misshandlat henne samt med att smuggla vapen till Syrien. Utöver detta har man vid moskén helt öppet sålt antisemitiskt material.

Varenda gång har det hävdats att det handlar om isolerade händelser, men det håller inte. Övertrampen har inträffat så ofta och så länge att mönstret som framgår är tydligt. De tre organisationerna är till sin natur islamistiska och de värderingar de förespråkar är oförenliga med såväl upplysningstraditionen, demokratiska värderingar som svenska lagar.

Att stödja dessa organisationer med skattepengar är att spotta de svenska skattebetalarna i ansiktet. Att därtill en av frontfigurerna för Pantrarna nyligen stupade som jihadist i Syrien, bara något halvår efter att media rapporterat positivt om organisation, säger en hel del om hur naiva man egentligen är inom det svenska etablissemanget.

Mer läsning: Anybody's Place


SvD2, SvD2