2014-07-24

142 000 personer men ingen valfråga

Migrationsverket har idag släppt en ny asylprognos för 2014. Enligt denna uppskattas 80 000 personer söka asyl i Sverige under året. Utöver dessa väntas 62 000 personer anhöriginvandra till Sverige, vilket totalt ger 142 000 personer. Detta motsvarar befolkningen i Sveriges sjätte största kommun, nämligen Västerås.

Sverige blev redan förra året – i absoluta mått mätt, inte relativa – EU:s största asylland. Parallellt med detta har vi "det största sysselsättningsgapet i OECD mellan infödda och invandrare", eller i klartext, den sämsta integrationspolitiken av alla världens i-länder. I praktiken innebär detta att av de som får uppehållstillstånd i Sverige 2014 kommer över hälften fortfarande vara arbetslösa 2021.

De 142 000 personerna motsvarar 1,5 % av Sveriges befolkning. De kommer till ett land i vilket det inte bara råder bostadsbrist, utan även råder fullständig politisk låsning då det kommer till att åtgärda samma bostadsbrist.

Om några månader är det val, och allt detta kommer med största sannolikhet vara icke-frågor i valrörelsen. Istället kommer vi att gång på gång få höra vilket rasistiskt och genomruttet folk vi är.

Läs också: Merit Wager, Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, LT1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Dag6, Dag7, Dag8, SMP1, SMP2, SMP3, Av1, IDG1, Bar1, Bar2