2014-08-19

Den självutplånande politiken

I en artikel i Sydsvenskan kan man idag läsa att "i oktober väntas Migrationsverket öka sin prognos för flyktingmottagandet till 100 000 asylsökande".

Att Migrationsverket enligt Sydsvenskan ämnar vänta till oktober med att släppa en prognos som uppenbarligen redan är färdig är ganska iögonfallande, eftersom prognosen därigenom inte blir offentlig förrän efter valet. Ännu mer intressant är emellertid siffran 100 000.

100 000 asylsökande är nämligen 20 000 fler än vad Migrationsverkets juliprognos angav. Detta innebär inte bara att en redan närmast osannolikt hög siffra höjs med 25 %, det innebär också att endast denna ökning ligger i linje med det genomsnittliga antalet asylsökande per år mellan 2000 och 2010.

Sverige är idag såväl EU:s i absoluta mått mätt största asylland som landet med OECD:s största sysselsättningsgap mellan infödda och invandrare. Att kalla den svenska invandringspolitiken för "generös" är en närmast komisk underdrift, den skulle nämligen i ett internationellt perspektiv fortfarande vara generös om vi så minskade invandringen med 75 %.

Det ord som bäst beskriver den svenska invandringspolitiken är snarare "självutplånande". Detta illustrerades tydligt då vår statsminister i dagarna förklarade att vår extrema invandringspolitik hade ätit upp hela reformutrymmet och vädjade om "tålamod".

Måsteläsning: Jens Kittel
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, LT1, LT2, LT3, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, SMP1, SMP2, SMP3, SMP4, SMP5, Re1, Re2, Re3, Av1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2