2014-08-18

Samhällsdebatten har havererat

I måndags fick en TT-notis från nyhetsflödets bakre regioner stor spridning på nätet. Den handlade om hur Anders Borg målade upp en dyster bild av det ekonomiska läget, en bild i vilken stora kostnader för den förda invandringspolitiken hade en betydande roll. Sin höga grad av relevans till trots fick denna nyhet aldrig något större genomslag i media, tvärtom valde SvD så småningom att rensa den fullständigt från allting som hade med invandring att göra.

Efter detta var det tyst i några dagar, ända tills SvD:s ledarskribent Sanna Rayman gjorde det jobb som nyhetsjournalisterna inte hade gjort. Den "ganska påtagliga ökning" Anders Borg hade talat om visade sig bland annat handla om att Migrationsverket begärde 48 miljarder kronor i ökade anslag under den kommande mandatperioden. Till detta kommer såklart bland annat de ökande kostnaderna för etableringsersättning och socialbidrag som följer av att Sverige inte bara är EU:s största asylland, utan även har det största sysselsättningsgapet i OECD mellan infödda och invandrare.

I lördags valde så Reinfeldt att sent omsider förklara för väljarna vad som var på väg att hända. Pengarna var slut, förklarade Reinfeldt, det fanns inget längre något budgetutrymme för reformer under den kommande mandatperioden. Vår status som EU:s största asylland var regeringens högsta prioritet. Försvaret, skolan, sjukvården och skattesänkningarna fick helt enkelt ställa sig längst bak i kön.

Igår medverkade riksdagspartiernas ekonomiska talesmän i direktsänd ekonomidebatt i SVT. Att Reinfeldt dagen före hade låtit meddela att vår status som EU:s största asylland medför att det inte längre finns något ekonomiskt reformutrymme nämndes emellertid inte med ett enda ord. Detta är onekligen intressant i ljuset av att så många människor såväl förnekar existensen av en åsiktskorridor, som hävdar att public service uppfyller kravet på objektivitet.

Som för att göra en desillusionerad väljare ännu lite mer desillusionerad bjöd den svenska valrörelsen idag på ytterligare två lågvattenmärken. En skenhelig idiot valde att "tårta" Göran Hägglund, det vill säga en av ytterst få partiledare som idag kan stoltsera med att på samma gång stå för något, ge ett sympatiskt intryck och vara värd att lyssna på. För det andra lågvattenmärket stod LO, då de satte likhetstecken mellan rasism och det faktum att Migrationsverket behöver redovisa sina utgifter.

Läs också: Anybody's Place, Bubbavel, Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, LT1, LT2, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Bar, SMP1, SMP2, SMP3, Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, Av1, Av2, NT1, IDG1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2, Ab3, SR1, SR2