2015-02-21

Stor i orden, liten på jorden

Bortsett från att våra politiker låtit skattemedel gå till att korsfästa barn och att bostadsministern – samtidigt som bostadsmarknaden går mot totalkollaps – planerar att börja låta kommunerna skatta skiten ur villaägarna, agerar de därtill nyttiga idioter åt Vladimir Putin och hans propagandakrig.


Denna politik finner uppenbarligen vår regering så lyckad att den nu aspirerar på en "ledarroll i världspolitiken". Dessbättre (för vår omvärld) upphör regeringens 38-procentiga mandat vid riksgränsen.
SvD1, DN1, DN2, DN3, Ab1