2015-02-20

Värdegrundsdemokrati vid vägs ände

Som svensk skattebetalare får man stå ut med ganska mycket. Av den skatt som tas ut på svenskars arbete varje månad går stora belopp till onödiga arenor, till att göra reklam för att söka bostadsbidrag, till att finansiera generösa bidragsutbetalningar till arbetsskygga och kverulanter, till havererade biståndsprojekt i korrupta bananrepubliker, till värdelösa postmoderna utbildningar på Södertörns högskola, för att genuspedagoger skall få lön för att byta kön på bestick, till att bekosta FN-diplomaters lyxliv, et cetera.

Som om inte detta vore nog meddelade en av revolutionsromantik berusad vänster – inom vilken därtill direkt antisemitiska strömningar inte sällan frodas – nyligen att Palestinabiståndet skulle höjas. Det talades om jämställdhetskampanjer och demokratiarbete, men bakom de naiva visionerna återfinns en helt annan verklighet. Det är vid det här laget välbelagt att samma bistånd bidrar till att finansiera Hamas terrortunnlar, antisemitisk indoktrinering av barn i UNRWA:s skolor, korruptionen inom den palestinska myndigheten och sist men inte minst löneutbetalningar till terrorister.

Idag fick vi veta att pengar som de svenska politikerna har konfiskerat från arbetande svenskar har gått till att finansiera rekrytering av terrorister. Svenskar har med andra ord tvingats betala skatt för att finansiera våldtäkter, mord, slaveri, folkfördrivningar och korsfästningar av barn. Det är svårt att tänka sig ett mer effektivt sätt att undergräva legitimiteten för Skatteverkets verksamhet.

Det sjukaste i sammanhanget är att de politiker som tvingat de svenska skattebetalarna att finansiera Daeshs och Hamas terror anser sig förmer än samma skattebetalare. De har ifrågasatt den människosyn de skattebetalare de tvingat att finansiera terror håller sig med. De har anklagat samma skattebetalare för rasism, sexism och strukturellt förtryck. De har upprättat handlingsplaner och värdegrunder för att uppfostra de människor vars pengar de konfiskerat – och använt till att finansiera halshuggningar, våldtäkter och korsfästelser – till bättre människor.

Ni kan ta era kryptototalitära värdegrundsdokument, era floskulösa handlingsplaner, er åsiktskorridor, er konsensuskultur, er vädjan om öppna hjärtan, er skenheliga attityd och inte minst er infantila naivitet och stoppa upp nånstans där solen aldrig skiner. Efter att ni tvingat mig att finansiera korsfästning av barn har ni också avsagt er all rätt att predika moral för mig.
DN1, DN2, DN3, DN4, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, LT3, LT4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5 Ab6, SR1